Nieuwsberichten 25.06.2014

Kamervragen over kindermarketing op scholen

Goed nieuws! SP-kamerleden Jasper van Dijk, Siderius en Van Gerven stellen kamervragen aan staatssecretaris Dekker, minister Asscher en staatssecretaris Van Rijn over de sluikreclame op scholen en kinderdagverblijven onder het mom van voorlichting. De aanleiding is de petitie van foodwatch aan de Tweede Kamer voor een wet die reclame op kinderdagverblijven en scholen verbiedt, ook onder het mom van voorlichting.

Hieronder kun je de kamervragen lezen. Deze zullen binnen 3-6 weken beantwoord worden. De antwoorden worden hier ter zijner tijd geplaatst.

Je leest hier waarom foodwatch van scholen en kinderdagverblijven reclamevrije zones wil maken!

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vragen gesteld door de leden der Kamer

Vragen de leden Jasper van Dijk, Siderius en Van Gerven (SP) aan staatssecretaris Dekker, minister Asscher en staatssecretaris Van Rijn over sluikreclame op scholen (ingediend op 25 juni 2014).

1
Wat is uw oordeel over het bericht “Voorlichting voedselbedrijven op scholen lijkt op sluikreclame”? (1)

2
Deelt u de mening van Foodwatch dat de “voorlichting” van voedselbedrijven wettelijk verboden moet worden omdat deze neerkomt op sluikreclame?

3
Deelt u de mening dat het misleidend is als voedselbedrijven zogenaamd voorlichting geven, terwijl zij in werkelijkheid reclame maken voor hun producten?

4
Hoe oordeelt u over de Ronald McDonald Shows, waarbij deze langskomt op scholen om kinderen “les te geven”? Vindt u dit aanvaardbaar?

5
Hoe oordeelt u over het smeerdiploma van Blue Band met een lespakket voor kinderen? Vindt u dit aanvaardbaar?

6
Deelt u de mening van hoogleraar Katan, dat de voorlichting van bedrijven “altijd gekleurd” is?

7
Deelt u deze mening van Foodwatch: “De educatieve doelen van scholen en kinderdagverblijven zijn niet te verenigen met de commerciële belangen van voedselproducenten. Zij moeten daar dan ook wegblijven. Kinderen zijn geen marketingobject”? (2)

8
Deelt u de mening dat bedrijven misbruik maken van de Reclamecode voor Voedingsmiddelen, omdat daarin staat dat reclame verboden is?

9
Welke regels hanteren scholen over reclame op scholen, bijvoorbeeld in het kader van het convenant sponsoring? Vindt u die regels nog up-to-date?

10
Deelt u de mening dat het verwerpelijk is om op scholen ruimte te bieden aan bedrijven die “consumenten op zo jong mogelijke leeftijd aan hun merken willen binden”?

11
Bent u het eens dat voorlichting over voedsel op scholen en kinderdagverblijven door onafhankelijke organisaties moet worden gegeven? Zo ja, wat gaat u hiertoe ondernemen?

12
Bent u bereid de petitie van Foodwatch te ondertekenen? (3)

1) Volkskrant, 25 juni 2014
2) www.nos.nl/artikel/666172-verbied-slinkse-reclame-op-school.html   
3) https://www.foodwatch.nl/onze_campagnes/kindermarketing/op_school_en_in_de_creche/petitie/index_nl.html 

Wat kun jij doen?

Vind jij ook dat kindermarketing niet onze scholen en kinderdagverblijven mag binnendringen? Onderteken dan nu de petitie! Samen vragen we de overheid om reclame op scholen en kinderdagverblijven in alle gevallen te verbieden. >>naar de petitie