Nieuwsberichten 21.06.2016

Onderzoek: Ploumen en Rutte komen beloftes CETA niet na

De handelsverdragen CETA en TTIP schieten in tegenstelling tot de beloftes van de Nederlandse regering tekort in het garanderen van hoogwaardige consumentenbescherming en voedselveiligheid in Europa. Dat stelt een internationaal team van Duitse, Nederlandse en Belgische rechtsgeleerden in een onderzoek dat vandaag is gepubliceerd. Het onderzoek is op verzoek van foodwatch uitgevoerd. Uit het onderzoek blijkt dat het Europese voorzorgsbeginsel niet expliciet is opgenomen in de verdragsteksten. Het voorzorgsbeginsel is een kernwaarde van Europese wet- en regelgeving. Het schrijft voor dat stoffen en producten alleen op de Europese markt mogen worden toegelaten wanneer zij bewezen veilig zijn. Het ontbreken van het voorzorgsbeginsel in CETA en TTIP vormt een bedreiging voor de bescherming van de gezondheid van consumenten. foodwatch roept de Nederlandse regering daarom op om de onderhandelingen over TTIP en CETA per direct te stoppen en de verdragen niet te ondertekenen.

Voorzorgsbeginsel niet expliciet vermeld in verdragsteksten

 “Het voorzorgsbeginsel is juridisch gezien niet voldoende beschermd in TTIP en CETA. Dit vormt een bedreiging voor de consumenten- en milieubescherming in de EU zoals wij die nu kennen” stelt dr. Wybe Douma, één van de auteurs van de studie. Het voorzorgsbeginsel verschilt fundamenteel van de Amerikaanse en Canadese ‘follow-up’ benadering, waarbij in principe alles is toegestaan zolang er geen bewijs is van schadelijkheid en gezondheidsrisico’s worden afgewogen tegen economische baten en lasten. Hierdoor zijn producten zoals hormoonvlees, genetische gemodificeerde organismen en meerdere soorten chemicaliën in Canada en de VS toegestaan terwijl die in de EU uit voorzorg verboden zijn. Deze Het verschil in benadering tussen Canada, de VS en de EU is een grote zorg onder critici van TTIP en CETA, omdat deze verdragen handel proberen te stimuleren door wet- en regelgeving beter op elkaar af te stemmen. Het onderzoek van vandaag concludeert dat de ‘follow-up’ benadering en niet het voorzorgsbeginsel leidend is in de verdragsteksten.

Teken hier onze oproep voor een CETA of TTIP referendum

Europese leiders misleiden publiek met valse geruststellingen

De Europese Commissie en de Nederlandse regering hebben de afgelopen jaren echter meerdere malen beloofd dat het voorzorgsbeginsel in TTIP en CETA niet ondermijnd mag worden. “Europese standaarden zijn niet veilig in TTIP en CETA” stelt Jurjen de Waal namens foodwatch. “Wij roepen minister Ploumen van Buitenlandse handel en regeringsleiders in Europa op om zich aan hun beloften te houden en CETA en TTIP niet te ondertekenen nu is gebleken dat het voorzorgsbeginsel niet adequaat beschermt wordt en Europese standaarden onder druk komen te staan.”

Is Minister Ploumen een vrouw van haar woord? Dan kan zij CETA niet tekenen!

Teken hier onze oproep voor een CETA of TTIP referendum

Bronnen

Analyse en reactie van foodwatch op de studie (PDF)

Studie: CETA, TTIP and the European precautionary principle (PDF)