Nieuwsberichten 23.01.2023

Krekels in je crackers?

Wat is er waar van de verhalen op internet en social media dat insecten zoals huiskrekels verplicht door voedselproducten worden vermengd en in Nederland en de EU worden verkocht, zonder dat dit duidelijk op het etiket wordt aangeven? Wil Brussel sprinkhanen door onze strot duwen?

In het kort, deze verhalen kloppen niet! De Europese Unie staat commercieel gebruik van verschillende insecten zoals meelwormen, krekels, sprinkhanen sinds februari 2022 toe in menselijk voedsel, dat klopt wel. Als onderdeel van de zogeheten de Europese ‘Novel Foods’ bepaling (webpagina van de EU alleen in het Engels beschikbaar). Naar de introductie en goedkeuring van insecten voor humaan voedsel is al jaren een aanloop, dit komt dus niet helemaal onverwacht. Niet waar van de verhalen die rondgaan is dat het 'verplicht' door graanproducten moet worden gemengd vanwege tekorten, hoge graanprijzen, of andere redenen.
 

Wil de EU hun burgers insecten door de strot duwen?

Afgelopen 3 januari is door een besluit van de Europese Commissie veel rumoer ontstaan, in eerste instantie in Roemenië, over het vermeende doormengen van insecten in voedselproducten zoals brood, crackers, koekjes, soepen en vleesvervangers. Wat er echter feitelijk in het besluit staat is dat alleen het Vietnamese bedrijf Cricket One gedeeltelijk ontvet poeder verkregen uit Acheta domesticus (huiskrekel) in de handel mag brengen in de EU voor een periode van 5 jaar. Daarbij mag tot maximaal 5 gram per 100 gram product huiskrekelpoeder worden gebruikt. De toevoeging is vrijwillig en zeker niet verplicht. Cricket One heeft haar aanvraag al in 2018 ingediend. 

Maar het staat niet op het etiket dat er krekels in zitten?

In de Europese uitvoeringsverordening wordt de Latijnse naam voor huiskrekel, Acheta domesticus, gebruikt. Dat deed sommige mensen denken dat alleen deze naam op het etiket bij de ingredienten zou komen te staan. Hierdoor zouden maar weinig mensen doorhebben dat er krekelpoeder in hun voedsingsmiddel zit. Ook dit is niet waar. Volgens de regelgeving over de etikettering: 
"Het is daarom passend dat levensmiddelen die gedeeltelijk ontvet poeder verkregen uit Acheta domesticus (huiskrekel) bevatten, naar behoren worden geëtiketteerd overeenkomstig artikel 9 van Verordening (EU) 2015/2283." 

"Het nieuwe voedingsmiddel wordt op de etikettering van het voedingsmiddel dat het bevat, aangeduid met ‘gedeeltelijk ontvet poeder verkregen uit Acheta domesticus (huiskrekel)’.” Daaruit blijkt dat er altijd in het land van verkoop naast de Latijnse naam de daar geldende gewone naam, in het Nederlands huiskrekel, moet worden gebruikt.
 

Prima vleesvervanger toch, geschikt voor vegetariërs?

Insecten zijn dieren. Ze zijn een klasse van zespotige, ongewervelde dieren die behoren tot de geleedpotigen (Arthropoda). Voor de verwerking en consumptie door mensen worden ze gedood. Daarom passen ze niet in een vegetarisch dieet. Voedingsmiddelen waaraan de huiskrekel, Acheta domesticus, is toegevoegd kunnen dus geen vegetarisch label mogen hebben.

Zijn mensen met een allergie het haasje?

Net als dat er duidelijk op het etiket moet staan dat een voedingsmiddel Acheta domesticus (huiskrekel) bevat, moet er ook een allergenen-waarschuwing op het etiket staan, in de nabijheid van de ingrediëntenlijst. 

“Op de etikettering van de voedingsmiddelen die gedeeltelijk ontvet poeder verkregen uit Acheta domesticus (huiskrekel) bevatten, wordt vermeld dat dit ingrediënt mogelijk allergische reacties veroorzaakt bij mensen met een bekende allergie voor schaaldieren, voor weekdieren en producten daarvan, en voor huismijten.”


Link naar Uitvoeringsverordening 2023/05 van de Europese Commissie

De Europese Voedselveiligheid Autoriteit (EFSA) heeft in 2015 al een wetenschappelijk advies uitgebracht waarin wordt geconcludeerd dat insecten als bron van voedsel en veevoer belangrijke ecologische en economische voordelen hebben. Er is volgens EFSA geen grote bedreiging voor de voedselveiligheid. Insectenkwekerijen kunnen leiden tot lagere broeikasgas- en ammoniakemissies dan rundvee- of varkenskwekerijen. Ze bieden een grotere efficiëntie bij het omzetten van voer in eiwit, zo blijkt uit het EFSA-rapport.

Als voedselwaakhond houdt Foodwatch de ontwikkeling rondom Novel Foods zoals insecten nauwlettend in de gaten. Wil jij weten wat jij nog meer kunt doen?  Kijk hier >>