Fraude, toezicht en informatierecht

Fraude met voedsel kan zeer lucratief zijn. Hiermee zijn soms grote gezondheidsrisico’s gemoeid, waar de consument de dupe van is.

Hoewel de Europese wetgeving expliciet voorziet in de bescherming van de volksgezondheid door middel van de preventie van gezondheidsrisico's, fraude en misleiding, wordt dit beleid niet in de  praktijk uitgevoerd. Consumenten worden dagelijks blootgesteld aan aanzienlijke gezondheidsrisico's.