Misleidende marketing en fraude

Voedselfabrikanten passen misleidende marketingtrucs toe om hun – vaak ongezonde en bewerkte – producten te verkopen. Daarnaast strijdt foodwatch tegen voedselfraude en -schandalen

Wat is het probleem?

Vitamineclaims op energiedrankjes en volkorenproducten met amper volkorenmeel? Alleen als bedrijven eerlijke informatie verstrekken, kun je als consument écht een bewuste keuze maken.

Wat is de stand van zaken?

Voedselfabrikanten krijgen veel te veel ruimte voor hun misleidende marketing. Wie controleert hen? De Reclame Code Commissie treedt alleen op als iemand een klacht indient, maar onderneemt uit zichzelf geen actie. De Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) die ook moet beoordelen of consumenten niet misleid worden, is structureel onderbemand en controleert in de praktijk slechts mondjesmaat. Bovendien heeft de overheid zelfregulering door de voedselindustrie hoog in het vaandel staan. Zo stelt de voedselindustrie zelf 'grenzen' aan haar eigen marketing; de kat op het spek binden, noemt foodwatch dat.

Wat wil foodwatch?

foodwatch komt op voor jouw recht op eerlijk, veilig en gezond voedsel. We willen dat voedselfabrikanten ons eerlijk voorlichten over de inhoud en herkomst van hun producten. De overheid moet die transparantie en veiligheid waarborgen.  foodwatch eist dat de bescherming van consumenten prioriteit krijgt boven de winsten van voedselproducenten. Wetgeving veranderen vereist een lange adem. Maar samen met jou gaat ons dit zeker lukken! Hoe meer consumenten achter foodwatch staan, hoe meer we kunnen bereiken.

Help ons!