Het fipronilschandaal

Wat is het probleem?

Fraude met voedsel kan zeer lucratief zijn. Hiermee zijn soms grote  gezondheidsrisico’s gemoeid. Controlerende instanties als de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit of Stichting Skal (toezichthouder van de biologische productie), lopen in de strijd tegen fraude achter de feiten aan en weigeren vaak om informatie openbaar te maken. Consumenten hebben recht op transparant en onafhankelijk toezicht.

Wat is de stand van zaken?

foodwatch leverde input op het rapport Sorgdrager over de fipronilcrisis. Dit rapport was vernietigend en leidde tot veel debat in de politiek. foodwatch becommentarieerde de uitkomsten en eiste maatregelen.

Wat wil foodwatch?

Te vaak lijkt bij schandalen iedereen van mening dat de controle echt anders moet en verbeterd, waarna men na een tijdje over gaat tot de orde van de dag. Alle aandacht voor voedselschandalen en de bijkomende beloften ten spijt: we hebben geenszins de hoop dat voedselschandalen niet meer voorkomen door te slappe regels en falende controle. foodwatch zal de falende voedselcontroles onder de aandacht blijven brengen. Meer nog dan het directe resultaat bij de specifieke onderwerpen, zoals rond fipronil en bestrijdingsmiddelen op gojibessen, voelen instanties zich door onze acties gedwongen tot verantwoording over hun werkwijze en laten zij de teugels minder snel vieren.

foodwatch legt schandalen bloot: casus fipronil

foodwatch heeft naar aanleiding van de fipronilcrisis een viertal verzoeken ingediend op basis van de Wet Openbaarheid Bestuur. Hier vind je de documenten die de toezichthouder op de biologische sector Skal naar aanleiding van ons Wob-verzoek heeft verstrekt.

Beslissing Skal op Wob verzoek foodwatch

Overzicht inspectierapporten

Rapportages bedrijf 1 tm 24

Rapportages bedrijf 25 tm 50

Rapportages bedrijf 51 tm 79

Rapportages bedrijf 80 tm 99

Rapportages bedrijf 100 tm 134

Rapportages bedrijf 135 tm 169

Rapportages bedrijf 170 tm 199

Rapportages bedrijf 200 tm 225

Rapportages bedrijf 226 tm 242

Scan onderdeel D

Scan onderdeel E

Lees ook ons nieuwsbericht hierover:

Gewobte inspectierapporten: naast fipronil nog minstens 15 andere verboden middelen gevonden