Haal die bende van ons bord!

Vijfpuntenplan voor het nieuwe regeerakkoord

Dit is het probleem

Onze regering belooft keer op keer beterschap als het gaat om goed voedsel op ons bord, maar van deze beloften komt weinig terecht. Ook na de laatste Tweede Kamerverkiezingen van 2021 heeft het kabinet het laten afweten en is haar beloftes niet nagekomen. Overheidsmaatregelen die ons als voedselconsumenten moeten beschermen worden niet geïmplementeerd of zijn verre van doortastend en weinig effectief. Te vaak gaat het belang van de voedselindustrie voor dat van de consument. Hiermee wordt het recht op eerlijk, veilig en gezond voedsel voor iedereen geschonden. Kortom, het huidige voedselbeleid is een bende en die willen we niet op ons bordje! Het is de taak van de regering om zo snel mogelijk orde op zaken te stellen. 
 

Dit is de stand van zaken

Over welke bende hebben we het? Die bende bestaat uit een berg aan misstanden.  Zo bestaat het aanbod in de supermarkt voor circa 80% uit ongezond voedsel. Het wordt ons daarmee enorm lastig gemaakt gezonde voedingskeuzes te maken, terwijl er geen wettelijke middelen zijn om de supermarkten te bewegen hun aanbod aan te passen. Daarnaast is voedselmisleiding aan de orde van de dag. Een gemiddeld gezin is per jaar 2000 euro kwijt aan misleidende producten, maar sancties  blijven vrijwel altijd uit. Sterker nog, niet alle vormen van misleiding zijn strafbaar.

Ook bevat ons voedsel veel gif door gebruik van bestrijdingsmiddelen. Een landbouwgif als glyfosaat zou de kans op Parkinson verhogen, zo claimen artsen, maar dit middel wordt nog altijd toegestaan. Ons voedsel is dus vaak ongezond, oneerlijk en bevat ook nog eens gifstoffen. En alsof dat nog niet genoeg is, blijven de boodschappen onverminderd duur, ondanks de dalende inflatie. Je zou zeggen dat de overheid stevige maatregelen neemt om dit onrecht tegen te gaan en de industrie ter verantwoording te roepen. Het tegendeel is echter vaak waar. Zo praat de voedselindustrie gevraagd en ongevraagd mee over het voedselbeleid, waardoor haar belangen beter gediend worden dan die van de consument. Tijd om die bende van ons bordje te halen en voedselconsumenten serieus te nemen.

Wat wil Foodwatch?

De Tweede Kamerverkiezingen van november 2023 bieden nieuwe kansen voor de politiek om serieus werk te maken van een goed voedselbeleid waarbij de consument centraal staat. Wat hebben we hiervoor nodig? Een regeerakkoord met ons vijfpuntenplan om die bende van ons bordje te halen.