Handelsverdragen

Ondemocratisch en problematisch

Dit is het probleem

Handelsverdrag? Een handelsverdrag zoals TTIP, CETA, of MERCOSUR heeft als doel handelsbelemmeringen tussen landen of continenten weg te nemen. Hier gaan talrijke onderhandelingen aan vooraf, zoals over voedselveiligheid, plantgezondheid, dierenwelzijn en pesticidengebruik.

Het probleem? De onderhandelingen zijn niet democratisch, terwijl ze verstrekkende gevolgen en risico’s voor ons voedsel- en milieubeleid met zich mee kunnen brengen. Ondanks de risico’s voor de bevolking, worden de onderhandelingen niet gevoerd door onze volksvertegenwoordigers, maar door ‘geheime comités’. De leden van deze comités blijven geheim, net als wat zij onderling bespreken. De leden kunnen dus in nauw overleg gaan met het bedrijfsleven, zonder dat dit gecontroleerd kan worden. Meer weten over dit ondemocratische proces? Klik hier.

Wat is de stand van zaken?

In 2016 hebben Canada en de EU het CETA-verdrag ondertekend. CETA kan echter pas helemaal in werking treden als ook de parlementen in de verschillende lidstaten, waaronder Nederland, het volledige verdrag goedkeuren. CETA ligt nu bij de Eerste Kamer. Wanneer de Eerste Kamer het wetsvoorstel gaat behandelen, is nog niet bekend. Duidelijk is wel dat de uitslag van de stemming over CETA heel erg spannend wordt. De parlementariërs moeten stemmen over een complex handelsverdrag, terwijl ze nauwelijks inzicht krijgen in de onderhandelingen. Daardoor kunnen ze geen geïnformeerde beslissing nemen.

Wat wil foodwatch?

Nederland kan een streep trekken door dit internationaal verdrag, dat de macht van multinationals vergroot ten koste van mens, dier, klimaat en milieu. Nederland kan de kloof tussen de Europese instellingen en de burgers weer dichten. Door op te komen voor de consument en te stemmen tegen CETA. Stop CETA!

E-mail ACTIE