Chemische bestrijdingsmiddelen

Wat is het probleem?

Boeren en tuinders gebruiken chemische middelen om ongewenste insecten en plantenziekten te bestrijden. Restanten hiervan blijven achter op én in onze voedselproducten. Ook groente en fruit bevatten – vaak schadelijke – chemische bestrijdingsmiddelen. En dat terwijl ze van nature juist boordevol gezonde stoffen zitten, zoals vitaminen, mineralen en vezels, en veel Nederlanders nog steeds te weinig groente en fruit eten. Zonder bestrijdingsmiddelen zouden deze belangrijke voedselproducten beduidend gezonder zijn.

Giftige stoffen zijn schadelijk voor onze gezondheid. Toch liggen groente en fruit met resten landbouwgif gewoon in de winkel. Vaak voldoen ze wel aan de 9% van de door ons onderzochte wettelijke normen, maar die normen zijn discutabel: ze gaan bijvoorbeeld uit van consumptie door volwassenen, terwijl kinderen relatief veel meer binnenkrijgen. En ze houden geen of te weinig rekening met langetermijneffecten of de effecten van een mix van gifstoffen. Uit onderzoek van foodwatch en Milieudefensie blijkt dan ook dat veel wettelijke normen niet langer voldoen aan nieuwe wetenschappelijke inzichten. Zo kan de hoeveelheid gif op een stuk fruit wel toegestaan zijn, maar toch gezondheidsrisico's opleveren.

Daarnaast is landbouwgif slecht voor ons milieu, de planten en dieren die daarin leven en voor de drinkwaterkwaliteit. Bovendien is het niet nodig: telen met weinig of geen bestrijdingsmiddelen blijkt heel goed mogelijk.
 

Wat betekent dit voor jou?

Helaas kun je er niet vanuit gaan dat reguliere groenten en fruit in de supermarkt veilig zijn. Chemische bestrijdingsmiddelen kunnen op korte termijn effecten hebben als irritatie, diarree of duizeligheid. Op langere termijn kan het kankerverwekkend of hormoonverstorend zijn, het DNA beschadigen of de voortplanting of het zenuwstelsel aantasten. Stoppen met het eten van groente en fruit is geen oplossing, dan mis je belangrijke voedingsstoffen. Maar het is wel verstandig om zo veel mogelijk te kiezen voor onbespoten voedsel.  

Wat is de stand van zaken?

Gifresten in ons eten zijn vaak toegestaan in een bepaalde concentratie. Maar of die wettelijk toegestane normen ook veilig zijn, is zeer de vraag. foodwatch en Milieudefensie lieten in 2013 onderzoeken in hoeverre wettelijke normen toch gezondheidsrisico's opleveren. Wat bleek? Van de ruim 950 onderzochte normen (Maximum Residu Limiet, MRL) zijn er bijna 90 onveilig. In Europa bestaan meer dan 100.000 MRL's – dit betekent dat mogelijk honderden wettelijke normen risico's opleveren voor de gezondheid. Lees hier verder.

foodwatch en Milieudefensie maken jaarlijks de meetgegevens van de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) naar gifresten op groente en fruit toegankelijk voor een breed publiek, via onze eigen website en via www.weetwatjeeet.nl. Bekijk de samenvattingen van 2011, 2010 en 2009.

Supermarkten, handelaren en telers volgen nauwgezet de informatie van foodwatch en Milieudefensie. En dat heeft effect. Veel supermarkten stellen inmiddels strengere eisen aan hun leveranciers dan de wet voorschrijft, waardoor het aantal gifsoorten op groente en fruit in de supermarkten flink is teruggedrongen. Nederlandse telers doen het stukken beter dan telers in andere Europese landen, die het op hun beurt weer beter doen dan telers buiten Europa.

Wat wil foodwatch?

Bestrijdingsmiddelen horen niet thuis op ons voedsel. foodwatch en Milieudefensie, de organisaties achter www.weetwatjeeet.nl, pleiten dan ook voor schone teeltmethoden en gifvrije producten in de schappen van de supermarkten. Daarnaast willen we dat de overheid zich houdt aan het voorzorgsprincipe: een stof moet verboden worden als het mogelijk schadelijk is voor mens en milieu.

Laatste update 25 April 2014
 
Meld je aan voor de nieuwsbrief
abonnees:

Blijf op de hoogte van onze campagnes, e-mailacties en ander nieuws.

Wij zijn foodwatch


Samen met consumenten vechten wij voor jouw rechten! Doe je mee?