E-mailactie E-nummers

E-mailactie E-nummers
handtekeningen. Heb jij al meegedaan?

Overheid, bescherm je burgers tegen omstreden E-nummers

Je kent ze wel, de E-nummers uit de ingrediëntenlijsten. In vrijwel alle bewerkte voedselproducten komen ze voor. Dat hoeft niet erg te zijn: E-nummers zijn niet per definitie schadelijk. Citroenzuur (E330) wordt bijvoorbeeld gewonnen uit melasse, maar komt van nature ook voor in citrusvruchten.

Andere E-nummers hebben wel mogelijk schadelijke bijwerkingen. Denk aan de gele kleurstof tartrazine (E102) die vooral bij astmapatiënten een allergische reactie kan veroorzaken. Voor die stoffen moet het voorzorgprincipe gelden: bij twijfel niet doen!


Het voorzorgprincipe beschermt jou tegen ernstige gezondheidsschade.
De fabrikant mag een stof dan pas gebruiken als is bewezen dat die onschadelijk is.


foodwatch is een groot voorstander van het voorzorgprincipe. Maar ook de Europese Unie heeft dit vastgelegd in haar eigen wetgeving. Probleem is dat het in de praktijk vaak niet wordt toegepast. Ook niet als het gaat om onze voedselveiligheid.

foodwatch wil dat de Nederlandse overheid dit belangrijke principe wél hanteert als de volksgezondheid in het geding is. Dus ook bij het gebruik van mogelijk schadelijke E-nummers.

Wil jij ook beschermd worden tegen dit soort E-nummers? Stuur dan samen met foodwatch een e-mail naar minister Edith Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Vraag haar om het voorzorgprincipe toe te passen: als een E-nummer omstreden is, moet dit verboden worden totdat onomstotelijk vaststaat dat de stof onschadelijk is.

 

In 2012 ontvingen we een officiële reactie van het Ministerie EL&I en Ministerie van VWS op onze e-mailactie. Deze kun je hier (PDF) lezen.

Lees de volledige tekst van de e-mailactie

Geachte minister Schippers,

Elke dag eet ik E-nummers, of ik wil of niet. Ze zijn namelijk verwerkt in talloze voedselproducten. Sommige zijn onschuldig, andere kunnen schadelijk zijn voor mijn gezondheid. Toch zijn ook de E-nummers die ter discussie staan wél goedgekeurd, op basis van aanbevelingen van de Europese autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA).

Dat begrijp ik niet. De EFSA erkent immers zelf dat ze de risico's van E-nummers niet goed kan beoordelen, omdat veel onderzoek oud en onvolledig is: 'Uitvoerige en betrouwbare gegevens over het blootstellingseffect bij mensen en dieren zijn zelden beschikbaar.' De toelating van deze stoffen strookt ook niet met het voorzorgprincipe, zoals dat in Europese wetgeving is vastgelegd.

Ik vind het eerlijk gezegd onacceptabel dat mijn voedsel schadelijke stoffen kan bevatten. Daarom vraag ik u dit belangrijke voorzorgprincipe toe te passen op omstreden E-nummers. Verbied het gebruik hiervan in voedselproducten, totdat absoluut zeker is dat ze onschadelijk zijn.

Voornaam Achternaam (wordt automatisch aangevuld)

  • Minister Edith Schippers


Laatste update 25 April 2014