E-mailactie Glyfosaat

© Shutterstock.com / Fotokostic
handtekeningen uit

De Europese Commissie gaat zeer binnenkort een nieuw besluit nemen over hernieuwde toelating van glyfosaat in Europa. Dit onkruidbestrijdingsmiddel wordt door het Internationaal Agentschap voor Kankeronderzoek (IARC) van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) 'waarschijnlijk kankerverwekkend' genoemd (link naar rapport). Desondanks wordt er nu gewerkt aan een nieuw voorstel om dit bestrijdingsmiddel weer voor 10 of zelfs 15 jaar toe te staan in Europa. Monsanto heeft zelfs wetenschappers voor haar karretje gespannen om de risico’s van glyfosaat te verdoezelen. Het voorzorgbeginsel, dat vastligt in Europese wetgeving, bepaalt dat onze gezondheid niet de dupe mag worden van wetenschappelijke twijfel en discussie. Zolang er twijfel bestaat over de veiligheid van glyfosaat moet de Europese Commissie het voorzorgsbeginsel toepassen. Dat betekent: geen hernieuwde toelating van glyfosaat!

Lees de volledige tekst van de e-mailactie

Geachte Eurocommissaris Andriukaitis,

In de nabije toekomst moet de Europese Unie beslissen of zij zal overgaan tot hernieuwde toelating van glyfosaat, het actieve bestanddeel dat wordt gebruikt in verschillende onkruidbestrijdingsmiddelen. Ik roep u met klem op: sta deze hernieuwde toelating niet toe!

Wetenschappelijke risicoanalyses leveren tegenstrijdige inzichten op: het IARC van de WHO beoordeelde glyfosaat vorig jaar als „waarschijnlijk kankerverwekkend“ voor de mens, maar de EFSA bereikte een andere conclusie. In deze situatie heeft de Europese Commissie de plicht om het voorzorgsbeginsel toe te passen, zoals vastgelegd in EG verordening 178/2002. Zo lang er wetenschappelijke onzekerheid bestaat over de gezondheidseffecten van glyfosaat, heeft de Commissie de verantwoordelijkheid om consumenten te beschermen tegen eventuele blootstelling aan schade. De menselijke gezondheid mag niet op het spel worden gezet. De Commissie heeft daarom geen basis voor de hernieuwde toelating van glyfosaat.

Geachte Eurocommissaris Andriukaitis, wij roepen u op om het voorzorgsbeginsel op consequente wijze toe te passen. Dit betekent:

  • De commissie mag niet overgaan tot hernieuwde toelating van glyfosaat;
  • Als algemene regel moet toelating van alle mogelijk schadelijke stoffen in gewasbeschermingsmiddelen worden teruggetrokken zodra er aanwijzingen bestaan van ernstige risico’s voor de menselijke gezondheid;
  • In de toekomst mogen alleen actieve stoffen en bereidingen worden toegelaten als gewasbeschermingsmiddelen die transparante en onafhankelijke toxicologische evaluaties hebben doorstaan, en waarvoor er geen serieuze aanwijzingen bestaan dat ze gezondheidsrisico’s opleveren voor consumenten.

Met vriendelijke groet,

Voornaam Achternaam (wordt automatisch aangevuld)

  • Eurocommissaris Andriukaitis


Laatste update 26 april 2017