E-mailactie Noodoproep Glyfosaat

© Shutterstock.com / Fotokostic
handtekeningen uit

Op 29 juni 2016, één dag voor het verlopen van de vorige vergunning (!) liet de Europese Commissie weten dat het gebruik van glyfosaat toch nog voor een 'beperkte periode' (tot het einde van 2017) zou worden toegelaten. Dit ondanks de conclusie van het Internationaal agentschap voor kankeronderzoek (IARC) van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) dat glyfosaat 'waarschijnlijk kankerverwekkend' is. De Commissie liet weten dat een 'aanvullende opinie' over glyfosaat was aangevraagd bij het Europese Chemie Agentschap (ECHA). Met deze opdracht erkent de Commissie dat er wetenschappelijke twijfel bestaat over de veiligheid van het gebruik van glyfosaat. De beslissing om het omstreden middel voor een korte periode te verlengen is daarmee in strijd met het voorzorgsbeginsel zoals vastgelegd in EU-wetgeving en had dus niet mogen plaatsvinden. foodwatch heeft besloten om de e-mailactie gericht aan de Europese Commissie onveranderd door te zetten. Zolang er twijfel bestaat over de veiligheid van glyfosaat moet de Europese Commissie het voorzorgsbeginsel toepassen en de vergunning intrekken!

Lees de volledige tekst van de e-mailactie

Geachte Eurocommissaris Andriukaitis,

In de nabije toekomst moet de Europese Unie beslissen of zij zal overgaan tot hernieuwde toelating van glyfosaat, het actieve bestanddeel dat wordt gebruikt in verschillende onkruidbestrijdingsmiddelen. Ik roep u met klem op: sta deze hernieuwde toelating niet toe!

Wetenschappelijke risicoanalyses leveren tegenstrijdige inzichten op: het IARC van de WHO beoordeelde glyfosaat vorig jaar als „waarschijnlijk kankerverwekkend“ voor de mens, maar de EFSA bereikte een andere conclusie. In deze situatie heeft de Europese Commissie de plicht om het voorzorgsbeginsel toe te passen, zoals vastgelegd in EG verordening 178/2002. Zo lang er wetenschappelijke onzekerheid bestaat over de gezondheidseffecten van glyfosaat, heeft de Commissie de verantwoordelijkheid om consumenten te beschermen tegen eventuele blootstelling aan schade. De menselijke gezondheid mag niet op het spel worden gezet. De Commissie heeft daarom geen basis voor de hernieuwde toelating van glyfosaat.

Geachte Eurocommissaris Andriukaitis, wij roepen u op om het voorzorgsbeginsel op consequente wijze toe te passen. Dit betekent:

  • De commissie mag niet overgaan tot hernieuwde toelating van glyfosaat;
  • Als algemene regel moet toelating van alle mogelijk schadelijke stoffen in gewasbeschermingsmiddelen worden teruggetrokken zodra er aanwijzingen bestaan van ernstige risico’s voor de menselijke gezondheid;
  • In de toekomst mogen alleen actieve stoffen en bereidingen worden toegelaten als gewasbeschermingsmiddelen die transparante en onafhankelijke toxicologische evaluaties hebben doorstaan, en waarvoor er geen serieuze aanwijzingen bestaan dat ze gezondheidsrisico’s opleveren voor consumenten.

Met vriendelijke groet,

Voornaam Achternaam (wordt automatisch aangevuld)

  • Eurocommissaris Andriukaitis


Laatste update 12 juli 2016