Noodoproep: Nederland, zeg NEE tegen glyfosaat

2017_FOODWATCH_glyfosaat_350x250.jpg
handtekeningen. Heb jij al meegedaan?

Begin oktober komen de Europese leiders in Brussel bijeen om te spreken over de hernieuwde toelating van glyfosaat. Dit onkruidbestrijdingsmiddel wordt door het Internationaal Agentschap voor Kankeronderzoek (IARC) van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) 'waarschijnlijk kankerverwekkend' genoemd. Desondanks ligt opnieuw het voorstel op tafel om dit bestrijdingsmiddel weer voor 10 jaar toe te staan in Europa! En nu is duidelijk dat ook de Nederlandse regering van plan is om Monsanto groen licht te geven om dit omstreden bestrijdingsmiddel nog weer tien jaar toe te staan. Dat mag niet gebeuren!

De druk is hoog. Chemiebedrijf en producent van glyfosaat Monsanto lijkt zelfs wetenschappers voor haar karretje te hebben gespannen om de risico’s van dit onkruidbestrijdingsmiddel te verdoezelen. Deze fabrikant van RoundUp ligt zwaar onder vuur om het manipuleren van wetenschap om te voorkomen dat glyfosaat verboden wordt. Dat mogen we niet over onze kant laten gaan! Het voorzorgsbeginsel, dat vastligt in Europese wetgeving, bepaalt dat onze gezondheid niet de dupe mag worden van wetenschappelijke twijfel en discussie. Dat principe is nu in gevaar, en als we niks doen, zitten we ondanks al onze protesten en acties de afgelopen jaren straks alsnog voor tien jaar vast aan glyfosaat!

Voor ons is het duidelijk: mogelijk kankerverwekkende stoffen als glyfosaat horen niet thuis in ons voedsel en drinkwater.

We moeten dus nu actie komen. De Tweede Kamer vergadert op 4 oktober over het Nederlandse standpunt in Europa. Doe met ons mee en roep onze volksvertegenwoordigers op ons voedsel en drinkwater te beschermen tegen mogelijk kankerverwekkende stoffen. Teken en deel de oproep van foodwatch en zorg er samen met ons voor dat Nederland Nee zegt tegen glyfosaat.

Lees de volledige tekst van de e-mailactie

Geacht Kamerlid,

Zeer binnenkort gaat de Europese Unie beslissen of zij zal overgaan tot hernieuwde toelating van glyfosaat, het actieve bestanddeel dat wordt gebruikt in verschillende onkruidbestrijdingsmiddelen zoals RoundUp. Het kabinet blijkt helaas voorstander van glyfosaat. U kunt het tij nog keren en het voorzorgsbeginsel voorop stellen om onze gezondheid te beschermen. Ik roep u dan ook met klem op: sta deze hernieuwde toelating niet toe!

Wetenschappelijke risicoanalyses leveren tegenstrijdige inzichten op: het IARC van de WHO beoordeelde glyfosaat in 2015 als “waarschijnlijk kankerverwekkend” voor de mens, ook al bereikte de EFSA een andere conclusie. De conclusie van de EFSA is gebaseerd op studies van Monsanto zelf. Wanneer de mogelijkheid van schadelijke gevolgen voor de gezondheid is geconstateerd maar er nog wetenschappelijke onzekerheid is, kunnen maatregelen worden genomen om de gezondheid te waarborgen. Dit is vastgelegd in de Europese wetgeving (Algemene Levensmiddelenverordening EG 178/2002). Wij vinden dit voorzorgbeginsel van groot belang. Zo lang er wetenschappelijke onzekerheid bestaat over de veiligheid en de gezondheidseffecten van glyfosaat, heeft de Commissie de verantwoordelijkheid om consumenten te beschermen tegen eventuele blootstelling aan deze stof. De menselijke gezondheid mag nooit op het spel worden gezet.

Geacht Kamerlid, wij roepen u op om het voorzorgsbeginsel op consequente wijze toe te passen. Dit betekent dat:

  • Nederland in de Europese Raad tegen de hernieuwde toelating van glyfosaat stemt;
  • ook andere mogelijk schadelijke stoffen in bestrijdingsmiddelen worden verboden zodra er serieuze aanwijzingen bestaan van ernstige risico’s voor de menselijke gezondheid;
  • bestrijdingsmiddelen in de toekomst alleen mogen worden toegelaten als die echt transparante en onafhankelijke toxicologische evaluaties hebben doorstaan, waaruit blijkt dat ze geen gezondheidsrisico’s opleveren voor consumenten.

Met vriendelijke groet,

Voornaam Achternaam (wordt automatisch aangevuld)

  • de Tweede Kamerleden van de Commissie Economische Zaken,
  • en van de Commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport


Laatste update 20 september 2017