Kwik in vis

Wat is het probleem?

Kwik is buitengewoon giftig voor mensen. Het komt vrij bij de verbranding van kolen in energiecentrales en als bestanddeel van agrarische pesticiden komt het in de bodem en in het grondwater terecht. Eenmaal in zee komt het 100-voudig giftiger methylkwik tot stand, wat vervolgens door vissen wordt opgenomen. De vervuiling van de wereldzeeën met dit gif zorgt voor grote gezondheidsrisico’s voor viseters. De WHO noemt kwik in de top tien van de meest gevaarlijke stoffen voor de volksgezondheid en waarschuwt vooral zwangere vrouwen en (kleine) kinderen voor de gevaren. Methylkwik kan onder meer neurologische schade veroorzaken aan het zenuwstelsel en de ontwikkeling van de hersenen bij foetussen verstoren. Vooral roofvissen die aan de top van de voedselketen staan, zoals zwaardvis en tonijn, hebben veel last van vervuiling door kwik. Maar ook in andere vissoorten zoals zalm, aal, zeeduivel en forel, is het giftige methylkwik terug te vinden. Omdat zeevissen grote afstanden afleggen en vis over de hele wereld wordt verhandeld zijn er risico’s voor alle viseters ter wereld.

Wat is de stand van zaken?

Onderzoek van de Europese voedselautoriteit EFSA toont aan dat met name in grote roofvissen meer kwik wordt aangetroffen dan de huidige maximumgehalten toestaan. De Europese Commissie stelt daarom voor om de toegestane maximumgehalten voor deze roofvissen te verdubbelen – van 1 milligram kwik per kilo vis, naar 2 milligram per kilo.

Uit documenten van de Europese Commissie blijkt dat bij handhaving van de huidige grenswaarden bijna 50% van de grote roofvissen niet mag worden verkocht en geconsumeerd. Als de grenswaarden worden opgerekt, geldt dat nog maar voor slechts 14,5%.

De voorgestelde verhoging van de maximumgehalten van een extreem giftige substantie als kwik heeft niets te maken met een wetenschappelijke standaard gericht op het bewaken van de volksgezondheid. Dit voorstel kijkt alleen maar naar de daadwerkelijke vervuiling van de vis en past de standaard vervolgens aan om de bevissing van de zwaar vervuilde soorten niet te beperken. Daarmee dient het de belangen van de visserij, maar wordt voorbij gegaan aan de gezondheidsgevolgen voor de consument.

Om dit gevaar voor de volksgezondheid te verhullen probeert de Europese Commissie met een truc de aandacht af te leiden. Uit onderzoek van de EFSA blijkt dat veel kleinere vissoorten juist weinig last hebben van kwikvervuiling, waardoor de grenswaarden voor deze vissoorten aangescherpt kunnen worden (van 0,5 milligram kwik tot 0,1 milligram per kilo vis). Op het eerste gezicht lijkt dit een verbetering voor de consumentenbescherming, maar feitelijk verandert er voor viseters heel weinig. De betreffende vissoorten hebben namelijk al zulke lage kwikgehaltes, dat het aanscherpen van deze norm nauwelijks effect zal hebben op de volksgezondheid.

Het eindresultaat van het door de Europese Commissie voorgestelde pakket aan maatregelen zullen consumenten echter wel degelijk merken. Immers, de blootstelling aan kwik zal duidelijk toenemen wanneer roofvissen met hoge kwikwaarden verkocht en geconsumeerd zullen worden.

Wat wil foodwatch?

De blootstelling van consumenten aan het zeer giftige kwik mag in geen geval worden vergroot door de versoepeling van grenswaarden. Ook in de toekomst zouden roofvissen niet meer dan een milligram kwik per kilo vis mogen bevatten om ze als levensmiddel te kunnen verkopen.

Laat de Europese Commissie geen trucs uithalen met de toegestane grenswaarden, maar er consequent en systematisch voor zorgen dat er minder kwik in de natuur terechtkomt.

Lees hier de brief die foodwatch stuurde aan de Duitse regering en Eurocommissaris Andriukaitis

Kom in actie!

Vind jij met foodwatch dat de Europese Commissie geen trucs moet uithalen met de toegestane grenswaarden, maar er consequent en systematisch voor moet zorgen dat er minder kwik in de natuur terechtkomt? Stuur dan een e-mail>>. Zo staan we samen voor eerlijk, veilig en gezond eten.

Word donateur

foodwatch is onafhankelijk dankzij jou. Zonder jouw steun zijn we nergens. We voeren onafhankelijk de consumentencampagnes die jij en wij noodzakelijk vinden. foodwatch accepteert dus geen subsidies van de overheid en giften van voedselbedrijven. Word daarom vandaag nog donateur en houd samen met foodwatch omstreden E-nummers uit jouw eten! Doneer nu>>

 

Laatste update 16 September 2015

 

 

Laatste update 16 September 2015
 
Meld je aan voor de nieuwsbrief
abonnees:

Blijf op de hoogte van onze campagnes, e-mailacties en ander nieuws.

Wij zijn foodwatch


Samen met consumenten vechten wij voor jouw rechten! Doe je mee?