E-mailactie Minerale oliën

TP_E_mail_action_NL350x250.jpg
handtekeningen uit

We hebben in onze campagne al menig succes geboekt met supermarkten en fabrikanten die maatregelen nemen.  Toch is veel eten in de supermarkt nog steeds vervuild met aromatische koolwaterstoffen uit minerale oliën. Deze stoffen worden ervan verdacht kankerverwekkend te zijn en het DNA aan te tasten. Vaak zijn ze afkomstig uit de oude drukinkt in verpakkingen van gerecycled papier. Het probleem is al jaren bekend, maar de politiek onderneemt geen actie. Terwijl de oplossing zo eenvoudig is. De Europese Unie moet een strenge maximumgrens vaststellen voor de hoeveelheid minerale oliën in voedsel. Zo worden fabrikanten en supermarkten die geen maatregelen willen nemen, verplicht om onze gezondheid serieus te nemen.  

Doe nu mee! Stuur samen met ons een e-mail naar de eurocommissaris voor gezondheid en voedselveiligheid.

Lees de volledige tekst van de e-mailactie

Geachte heer Andriukaitis,

Veel levensmiddelen bevatten aromatische koolwaterstoffen uit minerale oliën (MOAH). Hierdoor lopen consumenten ernstige gezondheidsrisico's. De Europese voedselveiligheidsautoriteit EFSA verdenkt deze stoffen ervan kankerverwekkend te zijn en het DNA aan te tasten. Ze komen vaak in levensmiddelen terecht via verpakkingen van gerecycled papier.

Ik vraag u daarom consumenten in Europa te beschermen tegen deze minerale oliën -  en tegen andere schadelijke stoffen uit verpakkingen die in ons voedsel kunnen belanden. foodwatch wil dat de Europese Commissie effectieve barrières tegen deze stoffen verplicht stelt, zoals coatings in verpakkingen.

Omdat ons eten ook langs andere wegen vervuild kan raken met minerale oliën, dient de Europese Commissie maximumgrenzen te stellen aan de aanwezigheid van deze oliën in voedsel. De gevaarlijke aromatische koolwaterstoffen uit minerale oliën moeten in voedsel eenvoudig helemaal verboden worden (in traceerbare hoeveelheden).

Hartelijk dank voor uw inzet!

Hoogachtend,

Voornaam Achternaam (wordt automatisch aangevuld)

  • Mister Andriukaitis


Laatste update 17 augustus 2016