Maak NVWA onafhankelijk!

Wat is het probleem?

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft de taak om erop toe te zien dat ons voedsel veilig is. Hiervoor is het belangrijk dat de dienst sterk, streng en onafhankelijk is en er niet voor terugdeinst om bedrijven die de wet overtreden aan te pakken. Helaas is dit nu niet het geval. De NVWA schiet al jaren tekort in het adequaat beschermen van consumenten. De druk die op deze toezichthouder ligt om de belangen van bedrijven af te wegen tegen de gezondheid van consumenten is hiervan een belangrijke oorzaak.

Jarenlange bezuinigingen, fusies en politieke spelletjes hebben van de NVWA een tandeloze toezichthouder gemaakt die er onvoldoende in slaagt de voedselveiligheid in Nederland te borgen. Het meest recente voedselschandaal, waarbij met het illegale insecticide fipronil besmette eieren in de winkels lagen, maakt pijnlijk duidelijk dat het toezicht op de voedselveiligheid in ons land faalt. Vermoedelijk is de consument al een jaar lang blootgesteld aan eieren waarin de verboden insecticide fipronil zat. Bovendien werden consumenten verkeerd voorgelicht toen het schandaal eindelijk aan het licht kwam. De NVWA heeft herhaaldelijk ten onrechte gesteld dat eieren veilig gegeten konden worden, terwijl ze later moest toegeven dat er sprake was van een acuut gezondheidsrisico bij het consumeren van een partij ernstig besmette eieren. Ook bleken er van minstens 73 bedrijven voor kinderen onveilige fipronileieren aan supermarkten geleverd te zijn.

De NVWA krijgt al langer kritiek dat ze het economisch belang te veel laat meewegen in haar beleid, met het gevaar dat dit ten koste gaat van de gezondheid van consumenten. Dit beeld wordt versterkt doordat de NVWA werkt onder de vlag van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit (LNV), waar vooral met een economische bril naar problemen wordt gekeken. Het Ministerie van LNV heeft als voornaamste taak de promotie en bescherming van de Nederlandse agrarische sector. De NVWA staat dan ook voortdurend onder druk om niet al te streng te zijn en bedrijven in bescherming te nemen. Dit staat natuurlijk vaak haaks op de belangen van consumenten en hun gezondheid. Met grote negatieve gevolgen, want het betekent dat onze gezondheid continu wordt afgewogen tegen de belangen van het bedrijfsleven, en daarbij vaak het onderspit delft. Want denk maar na: negatieve publiciteit of hoge boetes voor Nederlandse voedingsbedrijven zou hun reputatie kunnen schaden en nadelige gevolgen kunnen hebben voor hun winstgevendheid.

Wat betekent dit voor jou?

De wetgeving is duidelijk: fraude met voedsel en misleiding mogen niet. Maar zolang de boetes laag zijn en de pakkans klein, er weinig gecontroleerd wordt en adequate informatie aan consumenten uitblijft, stelt die wet te weinig voor. Het probleem wordt verder uitvergroot doordat de NVWA onder LNV valt, waardoor haar onafhankelijkheid niet kan worden gegarandeerd. Het gevolg is dat wanneer bedrijven een loopje nemen met de regels, consumenten vaak onvoldoende worden beschermd. De prijs betaal jij – met je gezondheid.

Wat wil foodwatch?

foodwatch wil een strenge, sterke en onafhankelijke toezichthouder. foodwatch vindt het onaanvaardbaar dat de NVWA de economische belangen van bedrijven afweegt tegen de gezondheid en het informatierecht van consumenten. De NVWA bestaat om burgers te beschermen tegen bedrijven; niet andersom.

foodwatch eist dat de NVWA onomwonden op kan komen voor de belangen van de consument. Het mag niet zo zijn dat de NVWA continu in een spagaat wordt gedwongen, waarin zij een afweging moet maken tussen de volksgezondheid en voedselveiligheid aan de ene kant en belangen van bedrijven aan de andere kant. Daarom eist foodwatch dat de NVWA onmiddellijk wordt weggehaald bij het Ministerie van LNV. Dat is een belangrijke eerste stap op weg naar een sterke, strenge en onafhankelijke toezichthouder.

 

Laatste update 18 Maart 2018

 

 

Laatste update 18 Maart 2018
 
Meld je aan voor de nieuwsbrief
abonnees:

Blijf op de hoogte van onze campagnes, e-mailacties en ander nieuws.

Wij zijn foodwatch


Samen met consumenten vechten wij voor jouw rechten! Doe je mee?