Haal NVWA weg bij Economische Zaken

2017_FOODWATCH_NVWA_ei_350x250.jpg
handtekeningen. Heb jij al meegedaan?

Het is natuurlijk van de zotte: Het toezicht voor de voedselveiligheid en volksgezondheid is in Nederland ondergebracht bij het Ministerie van Economische Zaken. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) schiet al jaren tekort in het adequaat beschermen van consumenten. De druk die op deze toezichthouder ligt om de belangen van bedrijven af te wegen tegen de gezondheid van consumenten is hiervan een belangrijke oorzaak. Het meest recente voedselschandaal, waarbij eieren die besmet waren met het illegale insecticide fipronil in de winkels lagen, maakt pijnlijk duidelijk dat het toezicht op de voedselveiligheid in ons land faalt. Vermoedelijk is de consument hier al een jaar lang aan blootgesteld, zonder dat zij hierover geïnformeerd is.

De NVWA slaagt er klaarblijkelijk niet in om de voedselveiligheid in Nederland te borgen. Jarenlange bezuinigingen, fusies en politieke spelletjes hebben van de NVWA een tandeloze toezichthouder gemaakt. Nog erger: de NVWA is ondergebracht bij het Ministerie van Economische Zaken. Dit ministerie heeft als voornaamste taak de promotie en bescherming van het Nederlandse bedrijfsleven, en vindt vooral dat bedrijven vooral niet te veel last moeten hebben van regels en inspecties. Dit staat natuurlijk vaak haaks op de belangen van consumenten en de volksgezondheid. Met grote negatieve gevolgen; onze gezondheid wordt continu afgewogen tegen de belangen van het bedrijfsleven en delft daarbij vaak het onderspit.

Laten we ons samen sterk maken en het tij keren! Wij willen dat de NVWA een onafhankelijke, strenge en sterke toezichthouder wordt. Een échte toezichthouder op voedselveiligheid die er niet voor terugdeinst om bedrijven aan te pakken die de wet overtreden. Het kan daarom niet zo zijn dat de toezichthouder die over onze gezondheid moet waken, onder de verantwoordelijkheid van het Ministerie van ECONOMISCHE zaken valt. Daar moet zo snel mogelijk een einde aan komen. 

Haal de NVWA weg bij Economische Zaken. Teken nu!

Lees de volledige tekst van de e-mailactie

Geachte volksvertegenwoordiger,

Een onafhankelijke, sterke en strenge toezichthouder is een noodzakelijke voorwaarde om de voedselveiligheid en volksgezondheid te garanderen in Nederland. Momenteel is dit echter helaas niet het geval. Het meest recente voedselschandaal, waarbij eieren die besmet waren met het illegale insecticide fipronil in de winkels lagen, maakt pijnlijk duidelijk dat het toezicht op de voedselveiligheid in ons land faalt. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) is door verschillende kabinetten de afgelopen jaren uitgekleed en staat continu onder druk om de economische belangen van het bedrijfsleven af te wegen tegen de gezondheid van Nederlandse burgers. Ik roep u op om daar zo snel mogelijk een einde aan te maken. Een noodzakelijke voorwaarde voor een onafhankelijke toezichthouder is het weghalen van de verantwoordelijkheid voor de NVWA bij het Ministerie van Economische Zaken. Dit ministerie heeft als voornaamste taak de bescherming en promotie van het Nederlandse bedrijfsleven en ondernemersklimaat en staat daarmee altijd op gespannen voet met de publieke belangen van burgers en de volksgezondheid. Ik roep u op van de NVWA een echt onafhankelijke toezichthouder te maken, op afstand van het ministerie van Economische Zaken. Ik roep u op om hier zo spoedig mogelijk mee te beginnen.

Hoogachtend,

 

 

Voornaam Achternaam (wordt automatisch aangevuld)

  • alle volksvertegenwoordigers


Laatste update 9 augustus 2017