NEE tegen CETA!

E-mailactie CETA
handtekeningen. Heb jij al meegedaan?

Wat is er aan de hand? CETA, het omstreden handelsverdrag tussen de EU en Canada, dreigt zónder parlementaire goedkeuring gewoon ingevoerd te worden. 'Voorlopige toepassing' noemt de Europese Commissie dit. Maar ze vertelt er niet bij dat sommige onderdelen drie jaar lang van kracht blijven. Oók als onze Tweede Kamer straks het hele verdrag afkeurt.

CETA is geen haar beter dan zijn bekendere broertje TTIP, het handelsverdrag tussen de EU en de VS. Ook CETA tast ons superbelangrijke voorzorgsbeginsel aan. Nu is het nog zo, dat stoffen of producten die vermoedelijk gevaarlijk zijn, in de EU verboden kunnen worden. Zoals hormoonvlees en kankerverwekkende chemicaliën. Dit voorzorgsbeginsel beschermt dus onze gezondheid en het milieu.

Zodra CETA in werking treedt, is het mogelijk dat een verdachte stof of voedselproduct alleen nog verboden kan worden als alle wetenschappers het erover eens zijn dat het gevaarlijk is. Je snapt: dat gebeurt in de praktijk echt niet. Zeker niet als je weet hoe nauw de banden zijn tussen sommige wetenschappers en de voedselindustrie.

Als CETA erdoor komt, zal TTIP zonder veel moeite volgen. Ook daarom moeten we die 'voorlopige toepassing' absoluut voorkomen! Minister Ploumen beloofde in juni dat CETA het Europese voorzorgsbeginsel niet zou aantasten.

Roep haar samen met ons op: minister Ploumen, houd u aan uw belofte! Bescherm onze gezondheid. Zeg NEE tegen CETA, zeg NEE tegen 'voorlopige toepassing'. Teken nu!

Lees de volledige tekst van de e-mailactie

Geachte minister Ploumen,

Op 7 juni 2016 stelde u in de Tweede Kamer dat handelsverdragen TTIP en CETA geen bedreiging vormen voor het Europese voorzorgsbeginsel. Tijdens dit debat beloofde u in reactie op vragen van de Kamer onder meer:

‘Het voorzorgsbeginsel bij milieuwetgeving blijft onverkort van kracht in CETA.’ Ook stelde u: ‘zowel binnen CETA als binnen TTIP is dat voorzorgsprincipe aan de orde. Dat is terecht, want we willen het ook zo.’

Maar een wetenschappelijk team van juristen concludeert het tegenovergestelde. Prof. Dr. Peter-Tobias Stoll, directeur van de afdeling internationaal handels- en milieurecht aan de Georg-August-Universiteit in Göttingen, Dr. Wybe Th. Douma van het T.M.C. Asser Instituut in Den Haag en Prof. Dr. Nicolas de Sadeleer van de Saint-Louis Universiteit in Brussel analyseerden de overeengekomen verdragstekst voor CETA en de Europese voorstellen voor TTIP. Zij stellen:

‘Current and future EU protection of health and environment by implementation of the EU precautionary principle through adapting existing and developing new regulation is likely to be impeded by the current CETA- and TTIP-drafts. (…) In both treaty drafts, the precautionary principle is not sufficiently anchored in the texts.’

In tegenstelling tot uw belofte aan de Kamer, concluderen deze wetenschappers dat het Europese voorzorgsbeginsel noch in de afgeronde CETA-tekst noch in de TTIP- voorstellen adequaat wordt geborgd. Daarmee ondermijnen beide handelsverdragen deze fundamentele kernwaarde, die de basis vormt voor hoogwaardige milieu-, gezondheids- en consumentenbescherming in Europa. Dit is op zichzelf al een verlaging van de Europese standaarden. CETA en TTIP leveren bovendien een reëel risico op afbreuk of verlaging van andere Europese normen voor consumentenbescherming en duurzaamheid. Daarnaast beperken de twee verdragen de mogelijkheid om voorzorgsmaatregelen in de toekomst uit te breiden en verder te ontwikkelen.

Geachte minister Ploumen, nu duidelijk is dat CETA géén adequate waarborg biedt van het Europese voorzorgsbeginsel, vragen wij u met klem om uw eerdere belofte aan de Kamer na te komen. Voeg nu de daad bij woord: bescherm het voorzorgsbeginsel door niet akkoord te gaan met CETA, of met de voorlopige inwerkingtreding daarvan, en door uw steun aan de TTIP-onderhandelingen in te trekken.

Met vriendelijke groet,

Voornaam Achternaam (wordt automatisch aangevuld)

  • Minister Ploumen
  • Algemene consultatie mailadres van het ministerie van Buitenlandse zaken inzake TTIP en CETA


Laatste update 26 juli 2016