Meer dan 2 miljard mensen met overgewicht - in Nederland verdubbeld

13-06-2017

BOSTON (ANP/foodwatch) - In 2015 waren ongeveer 2,2 miljard mensen, bijna een derde van de wereldbevolking, te zwaar. Hun body-mass index (BMI, lichaamsgewicht in kilo's gedeeld door het kwadraat van de lengte in meters) was 25 of meer. Van hen kregen meer dan 600 miljoen volwassen en bijna 108 miljoen kinderen (2-19 jaar) de diagnose obesitas. Hun BMI was meer dan 30. In zeventig landen, waaronder Nederland, is dat meer dan een verdubbeling in vergelijking met 1980.

Dat blijkt uit een rapport dat het New England Journal of Medicine maandag publiceerde. De wetenschappers analyseerden de beschikbare data van 68,5 miljoen personen in 195 landen en constateerden een gestage toename van obesitas, die voorlopig niet ten einde is. In veel landen neemt het probleem onder de jeugdigen bovendien sneller toe dan onder ouderen.

Dat is zeer verontrustend omdat ernstig overgewicht kan leiden tot hart- en vaatziekten, diabetes, nierfalen, verscheidene vormen van kanker en een reeks van aandoeningen aan het bewegingsapparaat. De onderzoekers stellen dat in 2015 ongeveer 4 miljoen mensen zijn overleden als direct gevolg van hun zwaarlijvigheid, 28 procent meer dan in 1990.

Verstedelijking en economische ontwikkeling hebben ook in arme landen voor een toename van obesitas gezorgd doordat een deel van de bevolking is overgeschakeld van een traditioneel groenterijk dieet op goedkoop, bewerkt voedsel met veel vet, suiker en zout.

In schril contrast daarmee is de wetenschap van de VN dat wereldwijd nog altijd 800 miljoen mensen, onder wie 300 miljoen kinderen, iedere dag met honger naar bed gaan.

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) waarschuwt voor een 'wereldwijde obesitasepidemie'. En Nederlandse artsen noemen obesitas de 'belangrijkste bedreiging van onze gezondheid'

Maar overheden lijken onvoldoende doordrongen van de urgentie. Zij proberen de obesitasepidemie vaak te lijf te gaan door vrijblijvende afspraken met de voedingsindustrie. Zo kennen we in Nederland het ‘Akkoord Verbetering Productsamenstelling’, dat nog geen deuk in een pakje boter slaat. Margaret Chan, directeur-generaal van de WHO, trekt dan ook de harde, verontrustende conclusie: “Het is geen enkel land gelukt om de obesitasepidemie in alle leeftijdsgroepen tot stilstand te brengen. Dit ligt niet aan een gebrek aan individuele wilskracht. Dit ligt aan een gebrek aan politieke wil, om het gevecht met de voedselindustrie aan te gaan.”

  • -->>foodwatch voert campagne voor een gezond voedselbeleid waarbij gezond eten makkelijker wordt. Zo hebben al meer dan 15.000 mensen het kabinet opgeroepen te stoppen met het geloof in zelfregulering van de voedingsindustrie. We willen een actief gezond voedselbeleid. Doe je mee?
 
Meld je aan voor de nieuwsbrief
abonnees:

Blijf op de hoogte van onze campagnes, e-mailacties en ander nieuws.

Wij zijn foodwatch


Samen met consumenten vechten wij voor jouw rechten! Doe je mee?