Hartelijk dank voor je handtekening!

Wil je ook je familie en vrienden vragen om mee te doen aan deze actie?

Je kunt ook de onderstaande tekst kopiëren en zelf per e-mail versturen:

Hallo,

Onderteken je, net als ik, ook de e-mailactie van foodwatch met de eis om zo snel mogelijk gedegen onafhankelijk onderzoek te verrichten naar de gezondheidseffecten van kunstmatige zoetstoffen:

https://www.foodwatch.org/nl/onze-campagnes/onderwerpen/suiker-vet-co/e-mailactie-zoetstoffen/

Zoetstoffen worden veelvuldig in verband gebracht met diabetes type 2 en gewichtstoename. Onderzoeken waarin het tegendeel wordt geconcludeerd, blijken vaak betaald of zelfs uitgevoerd door de voedingsindustrie. Totdat er gedegen onafhankelijk onderzoek is afgerond, zou het overheidsbeleid om suiker te verminderen gericht moeten zijn op een omslag naar minder zoete producten. Want daarvan staat als een paal boven water dat ze gezonder zijn.

Hartelijke groet,