Dienstverlening

Klachten over dienstverlening

Foodwatch Nederland heeft een klachtenprocedure voor klachten over ons werk en communicatie. In eerste instantie kun je je klacht richten tot de betrokken medewerker. Je kunt een e-mail met je klacht sturen naar de betrokken medewerker of naar contact(at)foodwatch(dot)nl. Wil je je klacht liever melden aan onze klachtenfunctionaris, kan dit via dienstverlening(at)foodwatch(dot)nl. Deze functionaris gaat zo snel mogelijk met je klacht aan het werk. 

Gedrags- en  integriteitscode

Werken bij foodwatch is werken met een uitdaging. Het leveren van de hoogst mogelijke kwaliteit is van groot belang, maar ook integriteit, een goede bedrijfsvoering, interne controle, een goede werksfeer en plezier in het werk heeft prioriteit. Daarom heeft foodwatch een integriteits- en gedragscode opgesteld, waaraan alle medewerkers zich moeten houden. 

Heb je klachten over integriteitskwesties, misstanden of grensoverschrijdend gedrag, dan kun je dit melden bij de vertrouwenspersoon via dienstverlening(at)foodwatch(dot)nl. De vertrouwenspersoon adviseert je over verder te nemen stappen en zorgt voor de benodigde begeleiding.