Misleiding in de schijnwerpers

Misleiding in de schijnwerpers

De eerste grote campagne van foodwatch, Misleid!, was al snel een luis in de pels van grote voedselproducenten. Consumenten waarderen de e-mailacties van foodwatch waarmee ze zélf kunnen protesteren tegen misleidende marketing. Het aantal deelnemers steeg dan ook gestaag, van 400 tot ruim 8.000 voor onze Albert Heijn puur&eerlijk actie.

We slaagden erin deze misleiding in de schijnwerpers te zetten door veel media-aandacht te creëren, maar we boekten ook directe successen. Producenten als FrieslandCampina, ERU, Douwe Egberts en Hero pasten hun verpakking of inhoud aan, anderen haalden producten zelfs van de markt.

De industrie is inmiddels op zijn hoede en hanteert een preventieve strategie. foodwatch bood bovendien juridische steun aan het initiatief van een consument die met succes naar de Reclame Code Commissie stapte. Het resultaat was dat Unilever zijn 'volkorenclaim' van BlueBand witbrood haalde.

Misleidende marketing staat mede dankzij onze gezamenlijke acties komend jaar hoger op de agenda bij het ministerie van VWS.

foodwatch wil jou als consument beschermen tegen misstanden in de voedselindustrie. foodwatch komt op voor ons recht op eerlijk, veilig en gezond voedsel. Help ons meer invloed uit te oefenen en belangrijke successen te boeken: word nu donateur!