Hardere aanpak voedselfraude

 

Paardenvlees dat werd verkocht als rundvlees, biologische eieren die afkomstig bleken van kooikippen: de voedselschandalen buitelden ook in 2012 en 2013 over elkaar heen. Fraude met voedsel wordt de industrie dan ook wel gemakkelijk gemaakt: de boetes zijn laag en de pakkans is klein. Daarom zet foodwatch zich in voor een strengere aanpak van voedselfraude op Europees niveau.

We oefenen druk uit op de verantwoordelijke Nederlandse ministers en de
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en dragen zo bij aan strengere Europese maatregelen. Een belangrijke mijlpaal was de resolutie van het Europees Parlement, eind 2013, die pleit voor een hardere aanpak van voedselfraude.


In april 2015 werden de boetes voor vleesfraude in Nederland heel erg verhoogd. Dit was ook een van de eisen van foodwatch. Waar boetes voorheen slechts 4.500 euro waren, kunnen zij nu oplopen tot 810.000 euro.

 

In oktober 2015 werd aangekondigd dat vleeskeuring weer een publieke taak wordt. Dit was voor foodwatch een belangrijke eis voedselfraude te bestrijden. De precieze invulling van deze taak moet nog duidelijk worden en zullen we scherp in de gaten houden.

 

 

 
Wij zijn foodwatch


Samen met consumenten vechten wij voor jouw rechten! Doe je mee?