Minister licht Kamer verkeerd in over handelsverdragen CETA en TTIP

27-07-2016 Terug naar overzicht

Minister Liliane Ploumen van Buitenlandse Handel heeft de Tweede Kamer verkeerd ingelicht over de omstreden handelsverdragen CETA en TTIP. Dat concludeert voedselwaakhond foodwatch vandaag op basis van een analyse van uitspraken die de minister deed tijdens het laatste debat over CETA. De minister verzekerde de Tweede Kamer dat Europese standaarden niet van tafel zouden worden geveegd met CETA en TTIP. Een internationaal team van wetenschappers concludeerde afgelopen maand echter exact het tegenovergestelde! foodwatch is daarom vandaag een e-mailactie gestart.

Voedselwaakhond foodwatch is ongerust, uit recent onderzoek van een internationaal team van experts is gebleken dat Europese standaarden voor de voedselveiligheid en bescherming van de volksgezondheid in CETA en TTIP onvoldoende worden beschermd. Dit baart foodwatch zorgen, omdat deze bevindingen vergaande gevolgen hebben voor het voedsel op ons bord.

De organisatie besloot vervolgens om recente uitspraken en beloften van de regering over deze verdragen aan de Kamer opnieuw onder de loep te nemen. Vooral uitspraken van minister Ploumen over de bescherming van Europese standaarden bleken onjuist. Zo stelde zij in reactie op vragen van Kamerleden over de bescherming van Europese standaarden en het voorzorgsbeginsel onder meer: 'Het voorzorgsbeginsel bij milieuwetgeving blijft onverkort van kracht in CETA’ en ‘zowel binnen CETA als binnen TTIP is dat voorzorgsprincipe aan de orde. Dat is terecht, want we willen het ook zo.”

Uit de analyse van de verdragsteksten blijkt echter iets heel anders. Daarin stellen de onderzoekers dat het voorzorgsbeginsel juridisch gezien onvoldoende beschermd is in CETA en TTIP en bestaande verdragen niet toereikend zijn. Het voorzorgsbeginsel wordt in de bijna 1600 pagina’s van CETA niet eens één keer expliciet genoemd. “Minister Ploumen heeft de Kamer hierover verkeerd ingelicht.” concludeert Jurjen de Waal van foodwatch.

Het voorzorgsbeginsel is een kernwaarde van Europese wet- en regelgeving. Het schrijft voor dat stoffen en producten alleen op de Europese markt mogen worden toegelaten wanneer zij bewezen veilig zijn. Deze aanpak verschilt fundamenteel van de Amerikaanse en Canadese ‘follow-up’ benadering, waarbij in principe alles is toegestaan zolang er geen sluitend wetenschappelijk bewijs is van schadelijkheid, en waarbij gezondheidsrisico’s worden afgewogen tegen economische baten en lasten. Hierdoor zijn producten zoals hormoonvlees, genetische gemodificeerde organismen en meerdere soorten chemicaliën in Canada en de VS toegestaan, terwijl die in de EU uit voorzorg verboden zijn.

Onmiddellijk duidelijkheid verschaffen
Terwijl de onderhandelingen over TTIP nog volop aan de gang zijn, is het CETA verdrag met Canada al afgerond. De Europese Commissie heeft aangegeven het verdrag zo snel mogelijk te willen invoeren. Het voorstel om CETA ‘voorlopig toe te passen’ staat in september al op de agenda van de Tweede Kamer. foodwatch vindt het belangrijk dat de Kamer in aanloop naar dat debat correct voorgelicht wordt en dat minister Ploumen haar belofte om Europese standaarden te beschermen nakomt. “Het is van groot belang dat minister Ploumen zich nu uitspreekt tegen CETA, anders is het straks te laat.” Stelt Jurjen de Waal van foodwatch. “CETA voldoet niet aan de eisen die Nederland heeft gesteld. Europese standaarden zijn niet veilig in dit verdrag. Wij roepen minister Ploumen op om nu zo snel mogelijk afstand te nemen van CETA en TTIP en om de voorstellen van de Europese Commissie om CETA voorlopig toe te passen te blokkeren.”

foodwatch is een e-mailactie gestart waarin de oproep aan minister Ploumen gesteund kan worden.