Steekproef: toezicht op veehouderij in Brabant faalt

12-09-2017

DEN BOSCH (ANP/foodwatch) - Brabantse plattelandsgemeenten controleren onvoldoende bij veehouderijen en treden niet adequaat op tegen overtredingen. Een steekproef van de provincie heeft dat uitgewezen. In twaalf van de vijftien gemeenten waren veehouderijen in overtreding.

De boeren hadden bijvoorbeeld meer dieren dan toegestaan of de uitstoot van ammoniak en fijnstof uit hun stallen was te hoog. In zes gemeenten was de ammoniakuitstoot gestegen omdat er meer vee werd gehouden dan vergund.

Het aantal controles dat gemeenten uitvoert, is bovendien lager dan beloofd. In een enkel geval was het dertien jaar geleden dat een veehouderij was bezocht.

Onrust over de gevaren van de intensieve veehouderij voor de volksgezondheid was aanleiding voor de steekproef. De conclusie na afloop is dat het toezicht geen hoge prioriteit heeft. De zorg bestaat dat gemeenten onvoldoende kennis en capaciteit hebben om de controles goed uit te voeren. De provincie Noord-Brabant meent dat ze het budget voor toezicht moet verhogen.

De provincie streeft naar een uniform inspectieprogramma. Met beter toezicht kan de uitstoot van ammoniak, fijnstof en stank worden beperkt, is de verwachting.

 
Meld je aan voor de nieuwsbrief
abonnees:

Blijf op de hoogte van onze campagnes, e-mailacties en ander nieuws.

Wij zijn foodwatch


Samen met consumenten vechten wij voor jouw rechten! Doe je mee?