E-mailactie Minerale oliën

E-mailactie Minerale oliën

Geen olieresten in ons eten!

We hebben in onze campagne al menig succes geboekt met supermarkten en fabrikanten die maatregelen nemen.  Toch is veel eten in de supermarkt nog steeds vervuild met aromatische koolwaterstoffen uit minerale oliën. Deze stoffen worden ervan verdacht kankerverwekkend te zijn en het DNA aan te tasten. Vaak zijn ze afkomstig uit de oude drukinkt in verpakkingen van gerecycled papier. Het probleem is al jaren bekend, maar de politiek onderneemt geen actie. Terwijl de oplossing zo eenvoudig is. De Europese Unie moet een strenge maximumgrens vaststellen voor de hoeveelheid minerale oliën in voedsel. Zo worden fabrikanten en supermarkten die geen maatregelen willen nemen, verplicht om onze gezondheid serieus te nemen.  

Doe nu mee! Stuur samen met ons een e-mail naar de eurocommissaris voor gezondheid en voedselveiligheid.

  • Mister Andriukaitis

Geachte meneer Andriukaitis,

Kwik is een extreem giftig metaal dat mede door menselijk handelen in zeeën en binnenwateren terechtkomt en zo door vissen wordt opgenomen.

De huidige toegestane maximale kwikwaarden dienen ¬¬¬– zeker voor zwaarbelaste roofvissoorten aan de top van de voedselketen, zoals tonijn-, zwaardvis- en haaisoorten – behouden te blijven zoals ze nu zijn vastgelegd in EU-verordening 1881/2006. Het verhogen van de maximumgehalten vergroot de gezondheidsrisico's voor consumenten. Dat wordt niet gecompenseerd door de maximale kwikwaarden te verlagen voor vissen met een laag kwikgehalte.

Mensen mogen in geen geval worden blootgesteld aan hogere hoeveelheden kwik!

Ik roep de EU daarnaast op om de maatregelen die zijn afgesproken bij de Minamata-conferentie die de Verenigde Naties over kwik organiseerde (en die waarschijnlijk eind 2016 in werking treden) zo snel mogelijk om te zetten in wet- en regelgeving en zo de kwikwaarden consequent te reduceren. Vooral het gebruik van zware metaalhoudende pesticiden (chemische plantbeschermingsmiddelen) moet zo snel mogelijk worden verboden en de kwikuitstoot door de verbranding van kolen moet worden gestopt.

Met vriendelijke groet,Laatste update 17 augustus 2016


126476

handtekeningen. Heb jij al meegedaan?

Je telefoonnummer invullen is niet verplicht. Vul je je telefoonnummer in? Dan bellen we je maximaal 1 keer per jaar om je te informeren over onze werkzaamheden of om je steun te vragen. Je kunt je altijd afmelden.

Velden met een * zijn verplicht.

foodwatch gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Voor meer informatie over hoe wij uw persoonsgegevens beschermen verwijzen we naar ons privacystatement.