Disclaimer

De inhoud van deze website is met uiterste zorgvuldigheid tot stand gekomen. foodwatch controleert en actualiseert de informatie op haar website regelmatig. Maar foodwatch kan niet garanderen dat die informatie altijd klopt en volledig is. Daarom accepteert foodwatch geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden en kunnen geen rechten ontleend worden aan de informatie op deze website.

Op deze foodwatch-website bieden wij links naar websites van derden. foodwatch kan niet instaan voor de juistheid en de volledigheid van de informatie op die websites.

Het is toegestaan om de teksten op deze website te gebruiken, mits foodwatch als bron vermeld wordt.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van foodwatch is het niet toegestaan om beeldmateriaal van deze foodwatch-website op enigerlei wijze te gebruiken.