Schadelijke stoffen

foodwatch wil dat de overheid het voorzorgsprincipe toepast: bij twijfel, niet doen!

Consumenten moeten erop kunnen vertrouwen dat alle vermijdbare gezondheidsrisico's worden uitgesloten. Als we boodschappen doen, kunnen we niet zelf alle schadelijke stoffen identificeren. Schadelijke stoffen worden echter steeds weer in levensmiddelen aangetroffen.