Stop de grote gifroute

Stop de productie en export van verboden pesticiden!

Dit is het probleem

Terwijl de Europese pesticidenindustrie bloeit, lijden wereldwijd elk jaar miljoenen mensen aan acute vergiftigingsverschijnselen of chronische ziekten die worden veroorzaakt door pesticiden. Drie van de grootste pesticidenproducenten ter wereld, BASF, Bayer AG en Syngenta, blijven pesticiden die in de EU verboden zijn produceren en exporteren naar landen waar de nationale wetgeving mens en milieu nog minder goed beschermt dan in Europa. Bayer & Co organiseren zelfs grootschalige promotieactiviteiten voor hun giftige pesticiden in landen als Kenia. Residuen van deze pesticiden komen via de import van voedsel in de EU terecht. Met als gevolg schadelijke en verboden pesticiden op je bord.

Wat wil Foodwatch?

De productie en export van pesticiden die verboden zijn in de EU, zijn een grove schending van de mensenrechten. Zolang deze bedrijven verboden pesticiden blijven produceren, zullen mens en milieu hier wereldwijd onder blijven lijden. Foodwatch wil dat deze productie en handel stopt.

STUUR EEN PROTESTMAIL VIA ONZE E-MAILACTIE EN ROEP HIERMEE BAYER AG, SYNGENTA EN BASF OP OM EEN EINDE TE MAKEN AAN DE GROTE GIFROUTE!

Dit is de stand van zaken

Hoewel er in de EU een aantal wetten over pesticiden bestaan, bestaat er geen wet die de export van ‘zeer gevaarlijke pesticiden’ uit de EU-lidstaten verbiedt. Zelfs niet voor pesticiden waarvan het gebruik in de EU, om gezondheids- en milieuredenen, verboden is. Er is duidelijk sprake van een dubbele standaard, wat in strijd is met de mensenrechten. Moeten mensen en het milieu buiten de EU, niet evenveel beschermd worden als binnen de unie? Zijn hun levens niet evenveel waard? Foodwatch vindt deze dubbele standaard schandalig. 

Aangezien de productie en het gebruik in landen buiten de EU niet verboden is, worden ook wij nog steeds blootgesteld aan pesticiden: via geïmporteerde levensmiddelen. Pogingen van de Europese Commissie om strengere regels voor geïmporteerde voedselproducten af te dwingen zijn – door druk en lobby van de pesticidenindustrie – nog niet gelukt. De pesticidenlobby heeft één van de grootste jaarlijkse lobbybudgetten in Brussel (12 miljoen euro in 2017, zie publicatie van CEO). 

In 2020 beloofde de Europese Commissie om met een exportverbod te komen voor deze middelen tegen 2023. Dit staat in hun 'Chemicaliënstrategie voor duurzaamheid': een strategie om meer vooruitgang te boeken richting een  gifvrije omgeving. Het is een onderdeel van het Green Deal doel om de vervuiling in Europa tot nul te brengen. Maar over een exportverbod voor deze verboden middelen is nog altijd geen voorstel verschenen.

>>> Update 14 november 2022:
De Europese Commissie heeft het werkprogramma voor 2023 gepubliceerd en tot onze grote schrik ontbreekt hierin het exportverbod voor verboden pesticiden en chemicaliën. Samen met onze bondgenoten vragen we daarom aan de betrokken ministers om zo snel mogelijk in actie te komen richting de Commissie zodat dit alsnog op de agenda komt te staan en uitgevoerd wordt. We willen dat de Europese Commissie hun belofte nakomt! Download hier de gezamenlijke brief aan de ministers.

>>> Update 2 december 2022:
Goed nieuws! Er wordt gelukkig nog steeds gewerkt aan het beloofde exportverbod. Dit maakte een woordvoerder van de afdeling milieu van de Europese Commissie gisteren bekend tijdens een bijeenkomst met NGO-bondgenoten.

>>> Update 2 maart 2023:
Het lijkt niet lang meer te duren of er komt daadwerkelijk een voorstel voor een exportverbod! De Europese Commissie heeft een website gelanceerd met het tijdpad. De publieke consultatie op het voorstel staat nog gepland voor het eerste kwartaal van 2023. Volgens de planning zal de Commissie het voorstel in het laatste kwartaal van dit jaar aannemen.

De beschrijving van de aankondiging luidt als volgt:

"Het wetgevingsinitiatief heeft tot doel een regeling in te voeren die de productie en/of de uitvoer verbiedt van bepaalde gevaarlijke chemische stoffen die in de EU verboden zijn - om landen buiten de EU te beschermen tegen de negatieve gevolgen ervan voor de volksgezondheid en het milieu. Het initiatief zal het interne en externe beleid verder op elkaar afstemmen en het internationale aanzien van de EU verbeteren, waardoor de geloofwaardigheid van ons handelen wordt versterkt. Zo wordt een afspraak nagekomen die is gemaakt in de Chemicaliënstrategie voor duurzaamheid."

>> Update 13 september 2023:
Het verbod wordt mogelijk uitgesteld. Dat nieuws zingt rond onder lobbyisten en campaigners via ambtenaren van de Europese Commissie. Wij stuurden daarom een brandbrief om de voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, aan haar belofte te houden. Lees hier meer.

E-Mail ACTIE