Dit is foodwatch

foodwatch is een kritische maatschappelijke organisatie zonder winstoogmerk, die vecht voor jouw recht op eerlijk, veilig en gezond eten. Wij geven consumenten een stem en zetten ons in voor transparantie en voor het recht op voedsel dat noch mens, noch milieu schaadt.

Als dé onafhankelijke voedselwaakhond, stelt foodwatch misstanden aan de kaak en leggen wij de vinger op de zere plekken van onze voedselvoorziening. Ons einddoel is om ervoor te zorgen dat de politiek haar verantwoordelijkheid neemt in de borging van consumentenrechten, de volksgezondheid, en het mensenrecht op adequaat voedsel.

Met onze onderzoeken, campagnes en rechtszaken, en via brede media­-aandacht en gesprekken met de overheid is foodwatch een belangrijke tegenkracht voor de macht van de industrie. Onze campagnes leiden tot bewustwording van de misstanden in de voedingsindustrie en hebben significante veranderingen teweeg gebracht zowel bij de industrie, als bij de overheid.

foodwatch is een consumentenrechten­organisatie, en is er vóór en dankzij jou. Iedereen kan foodwatch donateur of sym­pathisant worden, en kan ons werk steunen. foodwatch is volledig onafhankelijk en accepteert geen geld van de overheid of de voedingsindustrie. foodwatch werkt op nationaal en Europees niveau, en heeft kantoren in Duitsland, Frankrijk, Oostenrijk en Nederland.

Wat wij doen

foodwatch voert actief campagnes, geeft de voorlichting die voedselbedrijven jou onthouden en reageert direct op actuele voedselschandalen. We raadplegen experts en delen onze informatie met jou en met de media. Samen komen we in actie voor onze consumentenrechten: jouw stem is cruciaal in het maatschappelijk debat dat foodwatch aanzwengelt over ons voedsel. Hoe meer foodwatchers, hoe steviger onze lobby voor betere wetgeving.

foodwatch-campagnes zijn sterk gericht op betere regelgeving. De voedselindustrie stelt de belangen van consumenten niet voorop: het gaat haar in de eerste plaats om winst. Beschermende maatregelen en transparantie-eisen moet je dus niet aan de sector zelf overlaten. Dat is een taak van de (Nederlandse) overheid. Zij moet haar burgers preventief beschermen tegen voedselfraude en gezondheidsrisico's, en het in de EU vastgelegde recht op transparantie en het voorzorgsprincipe omzetten in effectieve wetgeving.

Doe mee! Kom samen met foodwatch in actie voor eerlijk, veilig en gezond voedsel.

Onze werkwijze

Doelstellingen