Foodwatch voor bedrijven

Ben jij een voedselproducent die gezonder en duurzamer wil produceren? Wil jij graag transparanter zijn tegenover je klanten, maar vrees je een concurrentienadeel als je te veel openheid van zaken geeft? Lees dan verder!

Regelmatig pakt Foodwatch sommige voedselproducenten hard aan. Dat is nodig, omdat we alleen een maatschappelijk en politiek debat kunnen creëren over onze voedselvoorziening, als we laten zien waar het fout gaat. Grootschalige en blijvende veranderingen vergen namelijk aanpassing van de bestaande wetgeving of zelfs hele nieuwe wetten. Dat vereist een lange adem en daarin kunnen koplopers uit de voedselindustrie een belangrijke rol spelen.

Foodwatch gaat regelmatig in gesprek met voedselbedrijven. We realiseren ons dat het moeilijk kan zijn om in de huidige markt het voortouw te nemen als het gaat om transparantie of een gezonder productaanbod. De concurrentie is groot en je wilt geen klanten verliezen aan je concurrent. Maar juist die concurrentie leidt tot een niet vol te houden 'race to the bottom', waarvan uiteindelijk iedereen de dupe is: producent net zo goed als consument.

Foodwatch ziet dat sommige spelers in de voedselindustrie het graag beter willen doen, maar wachten op een level playing field, zodat alle voedselproducenten zich aan dezelfde spelregels moeten houden. Wetgeving kan zo'n gelijk speelveld bieden – daarom richt foodwatch zich op de wetgever en daarom zwengelen we het maatschappelijke debat aan.

Foodwatch gaat geen (commerciële) samenwerking aan met voedselproducten, maar we staan open voor zinnig overleg en waar mogelijk gezamenlijke lobby om politici te overtuigen van de noodzaak tot wetgeving die eerlijker, veiliger en gezonder voedsel waarborgt.