Klachten en Gedragscode

Klachten

Foodwatch Nederland heeft een klachtenprocedure voor klachten over ons werk en communicatie. Om een officiële klacht in te dienen kan je mailen naar klachten(at)foodwatch(dot)nl. Per brief kan ook; Stichting foodwatch Nederland, De Wittenstraat 25 1052 AK Amsterdam.


Onze klachtenfunctionaris doen ons best om je klacht binnen vijf werkdagen na ontvangst af te handelen. Indien dit niet mogelijk is, informeren we je hierover.
Ben je niet tevreden over de afhandeling? Dan kan je per e-mail of schriftelijk bezwaar indienen bij de directeur door te reageren op de afhandeling. Je krijgt dan binnen vijf werkdagen een reactie.


Indien dit ook niet naar tevredenheid is kun je je klacht indienen bij Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF). Het CBF houdt toezicht op goede doelen. Het CBF neemt een klacht alleen in behandeling, nadat je de bovenstaande klachtenprocedure al hebt doorlopen.

Gedrags- en  integriteitscode

Werken bij foodwatch is werken met een uitdaging. Het leveren van de hoogst mogelijke kwaliteit is van groot belang, maar ook integriteit, een goede bedrijfsvoering, interne controle, een goede werksfeer en plezier in het werk heeft prioriteit. Daarom heeft foodwatch een integriteits- en gedragscode opgesteld, waaraan alle medewerkers zich moeten houden. 

Heb je klachten over integriteitskwesties, misstanden of grensoverschrijdend gedrag, dan kun je dit melden bij de vertrouwenspersoon via vertrouwenspersoon(at)foodwatch(dot)nl. Deze meldingen kunnen uitsluitend door de vertrouwenspersoon worden gelezen. De vertrouwenspersoon adviseert je over verder te nemen stappen en zorgt voor de benodigde begeleiding.