Minerale oliën

In veel voedselproducten die veel mensen elke dag eten, zoals bouillonblokjes, chocolade en broodspreads, zitten verdachte stoffen die daar niet in thuishoren

Dit is het probleem

Veel voedselproducten die in Europa worden verkocht, (waaronder bouillonblokjes, chocolade en broodspreads), zijn verontreinigd met gevaarlijke aromatische minerale oliën (MOAH). MOAH wordt ervan verdacht kankerverwekkend te zijn en je DNA te kunnen beschadigen. Bronnen van verontreiniging met minerale oliën kunnen afkomstig zijn van de machines en procedures die bij de oogst en verwerking van levensmiddelen worden gebruikt, maar ook bij de verpakking ervan.

Dit is de stand van zaken

Foodwatch heeft al drie keer via laboratoriumtests aangetoond dat producten verontreinigd zijn met MOAH. De eerste test op minerale olie werd in 2015 door foodwatch gepubliceerd. In november 2019 publiceerde foodwatch opnieuw een laboratoriumtest, waarin gevaarlijke minerale oliën (MOAH) werden aangetroffen in verschillende babymelkproducten, waaronder producten van Nestlé, Danone en Novalac. Als gevolg hiervan hebben de Europese Commissie en de lidstaten in juni 2020 besloten om een drempel vast te stellen op 1 mg/kg aanwezigheid van MOAH in babymelkpoeders. 

Maar volgens foodwatch is dit besluit ontoereikend om alle consumenten in Europa te beschermen, zoals eens te meer blijkt uit de resultaten van een nieuwe reeks tests gepubliceerd in december 2021: MOAH's zijn alomtegenwoordig in ons voedsel. 

Wat wil foodwatch?

Uit onze testen blijkt keer op keer: er zijn nog steeds fabrikanten die een gevaarlijk kwaliteitsgarantieprobleem hebben. Daarom eisen wij:

  • Een wettelijke nultolerantiegrens voor schadelijke aromatische minerale oliën, zodat de levensmiddelenbedrijven alles in het werk stellen om verontreiniging met minerale oliën in hun producten te voorkomen!
  • De onmiddellijke terugroeping van producten die positief getest zijn.

Wij roepen via onze e-mailactie de Europese Commissaris van Gezondheid en de nationale ministeries op dringend actie te ondernemen.

TEKEN ONZE ACTIE: VOOR JOUW GEZONDHEID EN DIE VAN JE NAASTEN!

Onze onderzoeken:

ACTIE