09.12.2021

Giftige minerale oliën aangetroffen in voedingsproducten in verschillende Europese landen

foodwatch: EU moet nultolerantieregel invoeren

  • Uit laboratoriumtests in opdracht van foodwatch blijkt dat er in heel Europa nog steeds producten in de schappen liggen die verontreinigd zijn met giftige aromatische minerale olie (MOAH). 
  • Foodwatch eist een nultolerantieregel voor MOAH-verontreiniging in alle levensmiddelencategorieën in de EU.
  • Onder meer Knorr-bouillonblokjes (Unilever) en Cruesli Kids Chocolate van Quaker (PepsiCo) werden positief getest.

Resultaten laboratoriumtests

Veel voedselproducten die in Europa worden verkocht, (waaronder bouillonblokjes, chocolade en broodspreads), zijn verontreinigd met gevaarlijke aromatische minerale oliën, zo blijkt uit een laboratoriumtest van foodwatch. De internationale voedselwaakhond publiceert nieuwe testresultaten van 152 producten uit Oostenrijk, België, Frankrijk, Duitsland en Nederland.

De testen werden uitgevoerd door twee verschillende geaccrediteerde laboratoria: één op de acht geteste voedingsproducten is verontreinigd.

Roep verontreinigde producten terug

Foodwatch eist dat alle positief bevonden producten in de hele EU onmiddellijk worden teruggeroepen en dringt er bij de commissaris voor Gezondheid en Voedselveiligheid, Stella Kyriakides, en de beleidsmakers van de EU-lidstaten op aan alle consumenten te beschermen. Dit kan alleen door in de hele EU een nultolerantieregel voor MOAH-verontreiniging in alle levensmiddelencategorieën in te voeren.

De gevaren van minerale olie (MOAH)

Aromatische minerale oliën, zogeheten MOAH, zijn toxische verontreinigingen waarvan wordt vermoed dat ze kankerverwekkend en genotoxisch zijn.

De Europese Commissie, de Europese Raad en de hele voedingsindustrie zijn al vele jaren op de hoogte van de gevaren van MOAH in voedsel. Het is schandalig dat de EU, die altijd het belang van de gezondheid van de consument benadrukt, dit vermijdbare en absoluut onnodige gevaar voor de gezondheid nog steeds niet heeft uitgebannen. Nicole van Gemert, directeur van foodwatch.

Foodwatch eist dat er nú actie wordt ondernomen, verwijzend naar de General Food Law (EG 178/2002) en artikel 14 over voedselveiligheidsvereisten. Hierin staat dat "levensmiddelen niet in de handel mogen worden gebracht indien zij onveilig zijn". Nicole van Gemert: "Hoewel de industrie regelmatig belooft om MOAH-vrije producten te leveren, blijven we vervuilde producten tegenkomen in het schap. Daarom moet de EU eindelijk en zo snel mogelijk een MOAH-nultolerantie voor alle levensmiddelencategorieën in de EU-verontreinigingswetgeving verankeren."

Nederland: verontreinigde groentebouillon (Knorr) en cruesli (Quaker)

Het is al de derde keer dat foodwatch via laboratoriumtests heeft aangetoond dat producten verontreinigd zijn met MOAH. Veel producten blijven echter in de schappen liggen in Frankrijk, Duitsland, Oostenrijk, België, Nederland en waarschijnlijk nog veel meer Europese landen. De verontreinigingsniveaus liepen uiteen van 0,63 mg per kilo in het ene product tot 82 mg/kg in het andere. Unilevers bouillonblokjes van Knorr bijvoorbeeld bleken in verschillende partijen in al de vijf landen sterk verontreinigd te zijn met MOAH. In Nederland was de verontreiniging van de geteste groentebouillon van Knorr 36 mg/kg. Verscheidene andere producten werden ook positief getest op MOAH. Een in Nederland verkochte partij cruesli chocola voor kinderen van Quaker (met als moederbedrijf PepsiCo) was besmet met 1,4 mg/kg MOAH. In de andere geteste producten uit Nederland zat geen MOAH.

Eerdere testen door foodwatch

>> Lees hier meer over de geschiedenis van de campagne tegen minerale olie >> 

De eerste test op minerale olie werd in 2015 door foodwatch gepubliceerd. In november 2019 publiceerde foodwatch opnieuw een laboratoriumtest, waarin gevaarlijke minerale oliën (MOAH) waren aangetroffen in verschillende babymelkproducten, waaronder producten van Nestlé, Danone en Novalac. Als gevolg hiervan hebben de Europese Commissie en de lidstaten in juni 2020 besloten om een drempel vast te stellen op 1 mg/kg aanwezigheid van MOAH in babymelkpoeders.

Onvoldoende bescherming 

Maar volgens foodwatch is dit besluit ontoereikend om alle consumenten in Europa te beschermen, zoals eens te meer blijkt uit de resultaten van een nieuwe reeks tests die de organisatie op een breed scala van levensmiddelen heeft uitgevoerd: MOAH's zijn alomtegenwoordig in ons voedsel. Minerale oliën worden op veel plaatsen in het menselijk milieu aangetroffen. Ze zijn al aangetroffen - onder andere door foodwatch - in tal van voedingsmiddelen zoals rijst, pasta, chocolade en eetbare olie, maar kunnen ook worden aangetroffen in verpakkingen, kinderspeelgoed, diervoeder en cosmetica. Bronnen van verontreiniging met minerale oliën kunnen afkomstig zijn van de machines en procedures die bij de oogst en verwerking van levensmiddelen worden gebruikt, maar ook van de verpakking van levensmiddelen.

Om druk uit te oefenen is foodwatch een petitie gestart. Foodwatch roept op deze petitie massaal te ondertekenen via www.foodwatch.org/nl/minerale-olie. Ook is er een dringende oproep verzonden naar de Minister van Volksgezondheid met de vraag nu echt werk te maken van wetgeving tegen giftige verpakkingen.

Bronnen en meer informatie:

E-MAILACTIE