Nieuwsberichten 12.06.2024

Geen plek voor gevaarlijke minerale olie in ons eten

Pasta, bouillonblokjes, chocolade, zelfs zuigelingenvoeding: nog altijd bevatten veel voedingsmiddelen gevaarlijke aromatische minerale oliën. Minerale olie kan zich ophopen in je lichaam, het kan je DNA aantasten en in sommige gevallen is het zelfs kankerverwekkend. Deze giftige stof kan in elk stadium van de voedselproductie voorkomen: tijdens de oogst (via olie uit landbouwmachines), de verwerking in de fabriek (olie van een lopende band), of zelfs via de verpakking (resten drukinkt in gerecycled karton).

Twaalf jaar geleden hebben we bij Foodwatch voor het eerst het probleem van minerale olieverontreiniging in voedsel aangekaart. Sindsdien hebben we met onze teams verschillende laboratoriumtests op minerale olie laten uitvoeren en steeds resten gevonden. Gelukkig is er nu eindelijk een Europees wetsontwerp dat veel lagere toegestane limieten voorstelt. Maar dit dreigt te worden afgezwakt door de voedsellobby. Doe mee en eis samen: een nultolerantielimiet voor minerale olie in alle voedingsmiddelen! 

Ja, ik teken de petitie >>

Laat de voedselindustrie er niet mee wegkomen

Een gezond ontbijt? Niet met Kellogg's cornflakes. In 2015 vonden we voor het eerst schadelijke minerale olieresten in cornflakes. En nu - negen jaar later - zijn er in Duitsland opnieuw resten gevonden. Dit keer in Kellogg's Special K Classics. Kankerverwekkende verontreiniging met minerale olie is te voorkomen, maar de industrie negeert het probleem. Wij eisen duidelijke wetten die bedrijven dwingen hun verantwoordelijkheid te nemen!

Minerale olie in ons voedsel: al meer dan tien jaar kaarten wij dit giftige gevaar aan, maar komt de Europese voedingsindustrie ermee weg! Na lange tijd met alle Foodwatch-teams campagne te hebben gevoerd zijn we nu heel dicht bij ons doel. De Europese Commissie heeft lagere grenswaarden voor minerale olie voorgesteld. De kwestie staat op de agenda van de lidstaten. Alleen bestaat het risico dat onder druk van de industrie de Europese ministers meer uitzonderingen of langere overgangsperiodes gaan toestaan.

Juist daarom moeten we onze inspanningen nú nog meer opvoeren! We hebben inmiddels al meer dan 110.000 handtekeningen naar de betrokken ministers weten te sturen. Maar het kunnen er nog veel meer zijn, help daarom alsjeblieft mee! We moeten het de EU-ministers duidelijk maken: consumenten accepteren geen compromissen als het gaat om voedselveiligheid!

Geen minerale olie in ons voedsel!

In 2021 hebben we in Nederland nog aanwezigheid van minerale olie in Knorr-bouillonblokjes (Unilever) en Cruesli Kids Chocolate van Quaker (PepsiCo) aangetroffen. We hebben talloze brieven naar nationale en Europese autoriteiten geschreven en dus meer dan 110.000 handtekeningen verzameld. Nu heeft de Europese Commissie eindelijk een wetsvoorstel gepresenteerd over lagere grenswaarden voor minerale olie. Dit ontwerp is een goede stap, maar bevat nog steeds uitzonderingen.

Doe mee, samen maken we een harde vuist! >>

Onze eis is duidelijk: een nultolerantielimiet voor minerale olie in alle voedingsmiddelen. Teken tegen schadelijke minerale oliën in ons voedsel en roep de ministers van de 27 EU-lidstaten op om voor veilig voedsel te stemmen!

We hebben nog genoeg op ons bord: steun ons!

Foodwatch is een 100% onafhankelijke organisatie die elke overheidsfinanciering of donaties van bedrijven weigert. Zo voorkomen we belangenconflicten! Het zijn jullie donaties die onze vrijheid van meningsuiting en acties garanderen om te onderzoeken, alarm te slaan en dingen in beweging te krijgen. Samen maken we een harde vuist. Hartelijk dank voor je steun!

Ja, ik doneer!