Glyfosaat

Geen toelating glyfosaat: veiligheid niet gewaarborgd

Dit is het probleem

Glyfosaat is de meest gebruikte maar ook de meest omstreden onkruidverdelger ter wereld. Er zijn aanwijzingen dat mensen, ook in stedelijke omgevingen, de stof regelmatig binnen krijgen. Er is echter wetenschappelijke discussie over wat dit betekent voor de volksgezondheid. Volgens de International Agency for Research on Cancer (IARC – expertpanel van de Wereldgezondheidsorganisatie) is glyfosaat  ‘waarschijnlijk kankerverwekkend voor mensen’. Toch laat de Europese Commissie het gebruik ervan nog steeds toe.

Dit is de stand van zaken

De huidige toelating voor het gebruik van glyfosaat in de EU is geldig tot 15 december 2022. Eind 2019 diende de industrie nieuwe aanvragen tot verlenging in,  aangezien dit drie jaar voor het verstrijken van de erkenning moet gebeuren. Momenteel vindt het beoordelingsproces plaats, waarna de Europese lidstaten gaan stemmen over de goed- of afkeuring van het omstreden bestrijdingsmiddel. Dit proces is met een jaar uitgesteld, omdat de verantwoordelijke autoriteit EFSA de hoeveelheid ingestuurde reacties  (waaronder die van foodwatch) niet aankan.  Volgens de nieuwe planning valt het besluit in Europa na juli 2023

Doordat de toelating eind dit jaar afloopt zonder herbeoordeling, wil de Europese Commissie de toelating als 'procedurele' oplossing met een jaar verlengen. Zo blijft het omstreden glyfosaat in ieder geval legaal totdat het besluit over de herbeoordeling valt. Nederland is voorstander van deze verlenging, omdat de vertraging niet de schuld is van de aanvrager. Bij verschillende andere Europese lidstaten stuit het voorstel wel op weerstand.  Tijdens de vergadering van 17 oktober 2022 stemden Kroatië, Luxemburg en Malta tegen en onthielden Frankrijk, Duitsland en Slovenië zich van stemmen. Hierdoor komt het voorstel opnieuw terug op de agenda van 15 november 2022.  Kans om onze minister alsnog op andere gedachten te brengen!

>>> Update 15 november 2022:
Vandaag zijn verschillende lidstaten opnieuw voor het voorstel van de Europese Commissie gaan liggen, omdat zij zich niet konden vinden in de procedurele verlenging van de toelating van glyfosaat. Een duidelijk signaal over de onwenselijkheid van dit middel!  De Commissie heeft alsnog het recht om deze gifstof voor een extra jaar goed te keuren zonder steun van de lidstaten. Ze hebben hiervoor de tijd tot 15 december 2022, want dan loopt de toelating af. Wij blijven de Commissie oproepen vanuit het voorzorgsprincipe: verleng die troep niet, maar kom met een verbod op glyfosaat!

Wat wil foodwatch?

foodwatch wil dat het voorzorgsbeginsel, zoals verankerd in Europese levensmiddelenwetgeving, door de EU wordt gerespecteerd. Dat betekent dat glyfosaat niet opnieuw mag worden goedgekeurd, zolang er gerede wetenschappelijke twijfel bestaat over de gezondheidsrisico’s. Dit voorzorgsbeginsel moet gelden voor alle landbouwbestrijdingsmiddelen.

E-Mail ACTIE