Einde aan gevaarlijke goedkeuringen

Een groot deel van alle toegelaten pesticiden heeft geen benodigde risicobeoordeling gehad. Dit is onverantwoord!

Dit is het probleem

Door een chronisch gebrek aan beoordelingscapaciteit heeft 30 procent van alle goedgekeurde pesticiden in de EU geen bij wet vastgelegde risicobeoordeling gehad. Deze pesticiden zijn allemaal goedgekeurd door verlenging, een ‘procedurele verlenging’ wordt dat ook wel genoemd. Hierdoor blijven nieuwe wetenschappelijke inzichten over de mogelijke schadelijkheid van deze middelen ongelezen. En dat terwijl het kan gaan om kankerverwekkende gifstoffen of om pesticiden die de hormoonhuishouding verstoren of toxisch zijn voor de voortplanting.
 

Wat wil foodwatch?

  • Direct uit de handel halen van bestrijdingsmiddelen die niet zijn beoordeeld volgens de regels voor risicobeoordeling.

  • Hogere toelatingskosten die door de fabrikanten van pesticiden moeten worden betaald.

  • Drastische hervorming van het Europese landbouwbeleid om pesticidenvrije landbouw in 2035 te realiseren. Lees hier meer over.

Onze onderzoeken: