Nieuwsberichten 29.11.2022

Glyfosaat is schoolvoorbeeld van een slecht systeem

30 procent van alle momenteel goedgekeurde pesticiden in de EU wordt goedgekeurd door verlenging zonder een hernieuwde, definitieve risicobeoordeling, zo blijkt uit ons nieuwe onderzoek. Wij roepen daarom op tot een volledige hervorming van de huidige toelatingspraktijk in de EU. Alle pesticiden waarvan de goedkeuringen zijn verlengd zonder dat de EU-autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) een nieuwe risicobeoordeling heeft uitgevoerd, moeten onmiddellijk worden ingetrokken.

Aanleiding is de recente aankondiging van de Europese Commissie om de toelating van het middel glyfosaat te verlengen tot december 2023 terwijl het definitieve EFSA-advies over het controversiële bestrijdingsmiddel pas volgend jaar wordt verwacht.

Topje van de ijsberg

"Glyfosaat is slechts het topje van de ijsberg: een op de drie momenteel goedgekeurde pesticiden in de EU wordt goedgekeurd door middel van een verlenging - zonder een hernieuwde en definitieve risicobeoordeling door de EU-autoriteiten. Dat is absoluut onverantwoord en onaanvaardbaar", aldus campaigner Anke Bakker. "Het toelatingssysteem van de EU voor bestrijdingsmiddelen vertoont zoveel gebreken dat een hervorming dringend noodzakelijk is."

Uit het onderzoek blijkt dat de toelating van 135 van de in totaal 455 pesticiden die momenteel in de EU zijn toegelaten, is verlopen - en toch steeds weer wordt verlengd, soms jarenlang zonder dat de EFSA een nieuwe veiligheidsbeoordeling heeft afgerond. Daaronder bevinden zich veel gebruikte pesticiden, zoals flufenacet, een onkruidverdelger waarvan de metabolieten het grondwater verontreinigen. De toelating ervan was eigenlijk al in 2012 verlopen. De goedkeuring voor het neurotoxische deltamethrin bijvoorbeeld is sinds 2013 steeds opnieuw verlengd - ook al werd het insecticide door de EU bestempeld als een zogenaamde "kandidaat voor vervanging", wat betekent dat het eigenlijk een kortere goedkeuringsperiode zou moeten hebben vanwege zijn bijzondere gevaarlijke effecten.

Download de analyse:
>> 2022 foodwatch onderzoek verlengingen van pesticidentoelatingen [PDF in het Engels]

Stevige hervorming nodig

Wij roepen op tot hogere toelatingskosten die door de fabrikanten van pesticiden worden betaald, zodat de EU-autoriteiten de risicobeoordeling op tijd kunnen uitvoeren. Huidige verlengingsperioden moeten van de goedkeuringsperiode worden afgetrokken als een bestrijdingsmiddel opnieuw wordt goedgekeurd. Alle bestrijdingsmiddelen die niet door de EFSA zijn beoordeeld volgens de regels voor risicobeoordeling van Verordening 1107/2009/EG moeten onmiddellijk uit de handel worden genomen.

Bovendien moet de EU een coherente en doeltreffende strategie ontwikkelen om pesticiden van de markt te halen. Wij hebben hiertoe al een concrete exitstrategie per gewas gepresenteerd in een recent rapport, met als doel een pesticidenvrije EU-landbouw zijn 2035.

>> LEES HIER MEER OVER PESTICIDENVRIJE LANDBOUW <<

Problemen met capaciteit al langer bekend

Het is geen nieuwe problematiek die wij hier blootleggen. Al eerder bleek uit onderzoek van ons uit 2018 hoe het capaciteitsgebrek in Europa schadelijke stoffen op ons bord houdt.

Meer lezen over hoe het er toen voorstond? Bekijk hier het nieuwsitem uit 2018 'Capaciteitsgebrek houdt omstreden pesticiden in gebruik'.