E-mailactie Offensief voor onze gezondheid

E-mailactie Offensief voor onze gezondheid

***ACTIE GESLOTEN***

De e-mailcampagne 'Offensief voor onze gezondheid'  is afgelopen. Hartelijk dank aan de meer dan 10.000 supporters. De campagne was een groot succes!

Met het ‘Offensief voor onze gezondheid’ heeft foodwatch de politieke partijen in 2021 opgeroepen eindelijk wettelijke en financiële maatregelen voor een gezonde leefomgeving te gaan vastleggen in het nieuwe regeerakkoord. De eisen van het Offensief:

1.     Voer een suikertaks door
2.     Ontwikkel wettelijke doelstellingen voor een gezondere voedselomgeving
3.     Verbied alle vormen van ongezonde kindermarketing (onder 18 jaar)
4.     Verlaag de btw op groente en fruit maximaal
5.     Laat misleidende verpakkingen niet ongestraft

Deze campagne, waar een jarenlange strijd aan vooraf is gegaan, heeft vruchten afgeworpen! Uit het nieuwe coalitieakkoord blijkt dat er een suikertaks, een verlaging van de btw op groente en fruit tot 0% en bindende afspraken met de industrie over gezondere voedingsmiddelen komen. In het nieuwe coalitieakkoord staat zwart op wit: “We verhogen de belasting op suikerhoudende dranken en we verhogen de accijnzen op tabak. We maken bindende afspraken met de industrie over gezondere voedingsmiddelen. We bezien hoe we op termijn een suikerbelasting kunnen invoeren en de BTW op groente en fruit naar 0% kunnen verlagen.” Hiermee zijn meerdere eisen uit het 'Offensief voor onze gezondheid' van foodwatch vervuld.

Foodwatch hoopt, op basis van het coalitieakkoord, dat de NVWA eindelijk ook in actie zal komen om misleidende verpakkingen en etiketten strenger aan te pakken. Zoals gezondheidsclaims op producten die helemaal niet gezond zijn. Volgens het akkoord: “We versterken de positie van de Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit (NVWA). Dit vraagt een aanzienlijke publieke investering in de publieke taken van de NVWA.” Een verbod op alle vormen van ongezonde kindermarketing (onder 18 jaar) komt er helaas nog niet, maar de bal is wel aan het rollen: “We beschermen kinderen extra tegen niet-passende ‘online’ reclame en kindermarketing, geven ze het recht om niet gevolgd te worden en geen dataprofielen te krijgen.”

Foodwatch blijft erover waken dat het niet bij woorden blijft, maar daden. Hoe sneller er een suikertaks, btw-vrije groente en fruit en bindende afspraken met de industrie komen, hoe beter!

MEER INFO OVER DE FOODWATCH-CAMPAGNES: