E-mailactie Stop CETA! (GESLOTEN)

E-mailactie Stop CETA! (GESLOTEN)

UPDATE: Op 12 juli hebben de senatoren van de Eerste Kamer besloten in te stemmen met het CETA verdrag. Met 40 stemmen voor en 35 stemmen tegen is de strijd tegen dit ondemocratische verdrag gestreden. Iedereen die ons geholpen heeft met acties, onderzoek en het tekenen van de protestmails ontzettend bedankt. We strijden met onze andere Foodwatch kantoren door om te kijken of we CETA in Frankrijk of Duitsland dit verdrag kunnen stoppen.


Het handelsverdrag tussen de EU en Canada, CETA, breng risico’s voor onze voedselveiligheid, biodiversiteit, dierenwelzijn en pesticidengebruik met zich mee. Wij, als consumenten, zullen de gevolgen van CETA moeten dragen. Maar toch worden consumenten en volksvertegenwoordigers niet betrokken bij de onderhandelingen. Die vinden plaats achter gesloten deuren en in geheime comités. CETA gaat over óns voedsel en milieu, maar is toch extreem ondemocratisch!

  • Geen bescherming: Het Europees voorzorgsbeginsel, dat ‘beter voorkomen dan genezen’ centraal plaatst, krijgt onder CETA een grote deuk.  We kunnen risicovolle stoffen niet meer zomaar verbieden, tenzij we bereid zijn om torenhoge schadevergoedingen te betalen aan bedrijven. 
  • Geen inspraak: De onderhandelingen worden niet gevoerd door onze volksvertegenwoordigers, maar door geheime ‘comités’ of werkgroepen. Het Europees Parlement wordt buiten spel gezet, terwijl dit de enige instelling van de EU is die direct door burgers wordt gekozen. Hetzelfde geldt voor de nationale parlementen van de verschillende lidstaten.
  • Geen controle: De leden van de verdrag-comités blijven geheim, net als wat zij onderling bespreken. De leden kunnen dus in nauw overleg gaan met het bedrijfsleven, zonder dat dit gecontroleerd kan worden. Dit is achterkamertjespolitiek van de bovenste plank!

We mogen ons voedselbeleid niet overlaten aan geheime comités en bedrijven. Nederland heeft nog een laatste mogelijkheid om CETA af te keuren. Geen bescherming, inspraak en controle? Dan ook geen goedkeuring! Teken nu en Stop CETA!

Meer info? Klik hier!

Deze petitie is gesloten, u kunt niet meer deelnemen!