Handelsverdragen

Ondemocratisch en problematisch

Dit is het probleem

Een handelsverdrag zoals TTIP, CETA, of MERCOSUR heeft als doel handelsbelemmeringen tussen landen of continenten weg te nemen. Hier gaan talrijke onderhandelingen aan vooraf, zoals over voedselveiligheid, plantgezondheid, dierenwelzijn en pesticidengebruik.

De onderhandelingen zijn echter niet democratisch, terwijl ze verstrekkende gevolgen en risico’s voor ons voedsel- en milieubeleid met zich mee kunnen brengen. Ondanks de risico’s voor de bevolking, worden de onderhandelingen niet gevoerd door onze volksvertegenwoordigers, maar door ‘geheime comités’. De leden van deze comités blijven geheim, net als wat zij onderling bespreken. De leden kunnen dus in nauw overleg gaan met het bedrijfsleven, zonder dat dit gecontroleerd kan worden. Meer weten over dit ondemocratische proces? Hier geven we meer uitleg over dit ondemocratische proces, zoals het verloopt bij het CETA.

Dit is de stand van zaken

 • TTIP
  Het vrijhandelsverdrag TTIP ligt voorlopig in de ijskast, maar zou weer actueel kunnen worden in de nieuwe presidentsperiode in de Verenigde Staten.
   
 • Mercosur
  Over Mercosur wordt nog volop onderhandeld. Onlangs nam de Tweede Kamer een motie aan die zich uitsprak tegen goedkeuring van dit verdrag. Er is dus een kans dat we deze strijd gaan winnen.
   
 • CETA
  Hetzelfde geldt voor het CETA-verdrag, dat Canada en de EU in 2016 hebben ondertekend. CETA kan echter pas helemaal in werking treden als ook de parlementen in de verschillende lidstaten het volledige verdrag goedkeuren.

  Op 12 juli 2022  hebben de senatoren van de Eerste Kamer besloten in te stemmen met het CETA verdrag. Met 40 stemmen voor en 35 stemmen tegen is de strijd tegen dit ondemocratische verdrag gestreden. We strijden met onze andere Foodwatch kantoren door om te kijken of we in Frankrijk of Duitsland dit verdrag kunnen stoppen.

  Mis zeker niet ons rapport! >>
  Uit (geheime) documenten blijkt dat Canadese ambtenaren CETA willen gebruiken om Europese regelgeving op het gebied van voedselveiligheid af te zwakken. 

Het is belangrijk dat Nederlandse en Europese politici deze documenten zien, want het CETA-verkooppraatje voldoet niet aan de realiteit.

Wat wil Foodwatch?

Nederland kan een streep trekken door handelsverdragen die de macht van multinationals vergroten ten koste van mens, dier, klimaat en milieu. Nederland kan de kloof tussen de Europese instellingen en de burgers weer dichten. Door op te komen voor de consument en te stemmen tegen ondemocratische handelsverdragen.

Als alternatief wil Foodwatch eerlijke en duurzame handelsverdragen die werken voor boeren binnen en buiten Nederland. Dit moet ook een prominente plek krijgen binnen het nieuwe landbouwbeleid. Daarom dringen wij hierop aan bij de overheid met het breed gesteunde Manifest "Het Nederlands landbouwakkoord gaat verder dan Nederland: bied duurzame boeren en consumenten wereldwijd perspectief".

Download hier het manifest! >>

Specifiek voor de handel met de Mercosur-landen presenteren we vanuit onze samenwerkingscoalitie Handel Anders! voorstellen voor een nieuw akkoord. Het uitgangspunt is duurzame ontwikkeling van de eigen industrie, wetenschap en fatsoenlijk werk in de Mercosur-landen. We pleiten voor meer Europese zelfvoorziening via marktbescherming en de regulering van de EU-markt in landbouwproducten. Zo krijgen EU-boeren een eerlijke prijs voor hun producten en wordt dumping in het Mondiale Zuiden voorkomen. De publicatie en toelichting vind je op deze pagina.

Teken tegen CETA

Stop Mercosur