Nieuwsberichten 06.07.2022

Bescherm gezondheid, milieu & democratie: stop CETA!

Volgende week gaat het gebeuren. Dan stemt onze Eerste Kamer over het vrijhandelsverdrag CETA met Canada. Dinsdag 12 juli zullen we weten of onze jarenlange campagne tegen dit ondemocratische handelsverdrag succes heeft gehad.

Het is ontzettend spannend! Er hoeft maar één land in Europa tegen te stemmen en het verdrag is van de baan. Indien dat gebeurt, kan Europa de onderhandeligen opnieuw beginnen en er zorg voor dragen dat onze voedselveiligheid en andere standaarden gewaarborgd zijn.

We zetten onze argumenten tegen CETA nog even voor je op een rijtje, en vragen je om -als je dat nog niet gedaan hebt- nu nog actie te ondernemen!

TEKEN NU HET NOG KAN EN STOP CETA >>

Vrijhandel met Canada klinkt onschuldig. Maar de overeenkomst tussen de EU en Canada houdt grote gevaren in voor de democratie, het klimaat en het dagelijks leven van jou en mij.

De honderden bladzijden verdragstekst bevatten clausules die de democratische beginselen ondermijnen en de rechten van parlementen, werknemers en consumenten verzwakken. CETA zal een parallelle wereld creëren - machtsstructuren waarin grote ondernemingen en bureaucraten het voor het zeggen hebben.

We zien drie grote gevaren die CETA met zich meebrengt:

1) CETA ondermijnt rechtsstaat door parallel rechtssysteem voor bedrijven

Met CETA zullen speciale rechtbanken opgericht worden waarmee internationale ondernemingen hun macht op grote schaal kunnen uitbreiden. Alleen bedrijven die een regering willen aanklagen, kunnen als eiser optreden. Regeringen of burgers kunnen zich niet beroepen op deze rechtbanken. Verschillende internationale overeenkomsten hebben al dergelijke rechtbanken in het leven geroepen, met ernstige gevolgen voor de democratie. Er is geen enkele reden voor speciale rechtbanken voor bedrijven. In de EU en haar lidstaten, en ook in Canada, kunnen bedrijven gebruik maken van de bestaande rechtsstelsels van de staten.

2) CETA schort democratische grondbeginselen op

Ons diepgravend onderzoek laat zien dat CETA commissies creëert die in het geheim vergaderen, ruime bevoegdheden krijgen en niet door parlementen worden gecontroleerd. De CETA-commissies worden bemand door bureaucraten uit de EU en Canada. Het publiek heeft geen inzicht in wat er precies in deze commissies wordt besproken. Toch kunnen zij beslissingen nemen die een enorme invloed hebben op het dagelijks leven van alle burgers.

De commissies houden zich bezig met onderwerpen als voedselveiligheid, genetisch gemodificeerde planten, klimaatbescherming of de toxiciteit van bestrijdingsmiddelen. Gekozen volksvertegenwoordigers zijn niet betrokken bij de besluiten die geheim zijn. Wat nog erger is: besluiten van de CETA-commissies kunnen zelfs achteraf niet worden teruggedraaid door de nationale parlementen of het EU-parlement!

3) CETA ondermijnt Europese consumenten- en milieubescherming

Tot nu toe gold in de EU het voorzorgsbeginsel: als er aanwijzingen zijn dat een chemische stof gevaar oplevert voor de gezondheid of het milieu, kunnen de autoriteiten deze preventief verbieden. CETA brengt dit beginsel in gevaar. De Canadese regering wil dat Europa het voorzorgsbeginsel loslaat. In Canada geldt namelijk een op risico gebaseerde aanpak, waarbij het nazorgbeginsel wordt gevolgd. Daar worden chemische stoffen alleen verboden als het gevaar van de stof duidelijk wetenschappelijk is aangetoond. In de VS heeft het nazorgbeginsel ertoe geleid dat zelfs het kankerverwekkende asbest niet volledig van de markt kan worden gehaald.

Wij zijn niet de enige met kritiek op CETA. Samen met tientallen organisaties vormen we de alliantie Handel Anders. Een unieke alliantie, omdat hierin boeren, mileuorganisaties en de vakbond samen komen om te strijden tegen dit verdrag, dat een duurzame EU in de weg staat. Bovendien, en dat is nog veel belangrijker, we vinden steeds meer senatoren uit de Eerste Kamer aan onze zijde. Het is dinsdag erop of eronder in de Senaat. De stemming kan nog alle kanten op! Daarom schrijven we brieven, publiceren we opinies  en hangen we dagelijks met politieke partijen aan de telefoon. We moeten dit verdrag stoppen nu het nog kan!

Een stem tegen CETA is een stem voor democratie. Naast het tekenen van onze protestmail naar de Eerste Kamer kun je ook nog mails sturen naar politici die uiteindelijk de doorslag zullen gaan geven voor de stemming.

E-MAILACTIE