E-mailactie Stop Mercosur

E-mailactie Stop Mercosur

Het vrijhandelsverdrag tussen de Europese Unie en de MERCOSUR-landen (Brazilië, Argentinië, Paraguay, Uruguay) ligt nog steeds op tafel. Ondanks de bewijzen die zich opstapelen over de gevaren van deze overeenkomst voor sociale rechten, onze gezondheid, ons voedsel, de landbouw en de bescherming van de planeet.

Sluit je aan bij het verzet om Mercosur te stoppen en eis dat handelsovereenkomsten de rechten van mensen en de planeet respecteren: teken de e-mailactie!

Meer info? Klik hier!

  • Eurocommissaris voor Handel, Valdis Dombrovskis

Geachte Commissaris Dombrovskis,

De onderhandelingen over de vrijhandelsovereenkomst tussen de EU en het handelsblok Mercosur (Argentinië, Brazilië, Uruguay en Paraguay) zijn bijna afgerond. Ik maak me ernstig zorgen over deze mega-deal, aangezien dit een soortgelijke bedreiging zou vormen voor de consumenten, de volksgezondheid en het milieu als de handelsverdragen met de VS (TTIP) en Canada (CETA).

De overeenkomst tussen de EU en Mercosur bevat bijvoorbeeld bepalingen die het Europees voorzorgsbeginsel ondermijnen - een van de belangrijkste verworvenheden van de EU op het gebied van voedselveiligheid en gezondheidsnormen. De overeenkomst zou ook de democratische besluitvorming over wat er in onze supermarkt mag worden toegestaan (GMO-producten, bestrijdingsmiddelenresiduen, enz.) in gevaar kunnen brengen.

De EU biedt importquota’s aan voor rundvlees, pluimvee en suiker. Als gevolg daarvan zou het aandeel van producten uit de Mercosur-landen in de Europese levensmiddelenimport toenemen, met aanzienlijke gevolgen voor de landbouwsector, het milieu en de mensenrechten. Neem bijvoorbeeld een uitbreiding van de vleesproductie die zal leiden tot meer ontbossing, broeikasgasemissies en grondwaterverontreiniging. Inbreuken op de internationale arbeidsnormen in de landbouwsector, bijvoorbeeld op suikerrietplantages en sojaplantages, zijn al aan de orde van de dag en zullen waarschijnlijk nog vaker voorkomen.

Commissaris Dombrovskis, onder geen beding mag deze overeenkomst tussen de EU en Mercosur in werking treden! Ik vraag u om een einde te maken aan deze handelsovereenkomst en alle andere handelsovereenkomsten die een grote bedreiging vormen voor de gezondheid en veiligheid van de consument.

Het handelsbeleid van de EU moet zich richten op de behoeften en rechten van mensen en onze planeet, niet op de belangen van multinationals.

Met vriendelijke groet,

137383

handtekeningen. Heb jij al meegedaan?

Je telefoonnummer invullen is niet verplicht. Vul je je telefoonnummer in? Dan bellen we je maximaal 1 keer per jaar om je te informeren over onze werkzaamheden of om je steun te vragen. Je kunt je altijd afmelden.

Velden met een * zijn verplicht.

foodwatch gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Voor meer informatie over hoe wij uw persoonsgegevens beschermen verwijzen we naar ons privacystatement.