Nieuwsberichten 10.05.2023

Stop schadelijk handelsverdrag EU-Mercosur!

Vandaag lanceren wij samen met meer dan 170 andere organisaties in Europa een statement tegen het EU-Mercosur verdrag. Wij eisen een eerlijk alternatief! Het EU-Mercosur verdrag, dat is opgesteld tussen de Europese Unie en de Mercosur-landen (Argentinië, Brazilië, Paraguay en Uruguay), heeft tot doel de handel tussen deze regio's te bevorderen. Foodwatch heeft al veel langer kritiek op dit verdrag vanwege de impact die het zal hebben op ons voedsel, sociale rechten en het milieu.

De Europese Commissie en vele lidstaten willen dat er vaart gemaakt wordt met de ratificatie van een reeks handelsovereenkomsten, waaronder EU-Mercosur. Dit mag niet gebeuren! Daarom hebben wij samen met onze Handel Anders!-bondgenoten en vele andere organisaties aan beide zijden van de Atlantische Oceaan, een verklaring ondertekend. We moeten alleen een handelsrelatie aangaan als die gebaseerd is op principes van solidariteit, gelijkheid, samenwerking, duurzaamheid en democratie. Hierbij moeten mens, dier en natuur centraal staan, in plaats van de winsten van enkele multinationals.

Vrijhandel met ernstige gevolgen

Het primaire doel van het EU-Mercosur-verdrag is de bevordering van vrijhandel en groei, zonder rekening te houden met de gevolgen voor mensen en milieu aan beide zijden van de oceaan. Zo stimuleert het verdrag de handel in soja, vlees en suiker, wat gepaard gaat met ontbossing, natuurverwoesting en mensenrechtenschendingen. Op grote schaal vinden er gedwongen verhuizingen plaats van inheemse gemeenschappen.

Ook voor boeren in Europa heeft het EU-Mercosur-verdrag schadelijke gevolgen. Er zal oneerlijke concurrentie ontstaan voor boeren door de import van producten die onder veel lagere productiestandaarden zijn gemaakt. Boeren moeten juist een eerlijke prijs krijgen voor hun voedsel en moeten elkaar niet wegconcurreren ten koste van hun eigen bestaanszekerheid, voedselkwaliteit, milieu en dierenwelzijn.

>> lees hier de verklaring
>> hier vind je onze gezamenlijke brochure van Handel Anders! met een uitgebreide analyse van het EU-Mercosur verdrag en een uitgewerkt alternatief

Stop Mercosur