Nieuwsberichten 09.05.2023

Tijd voor eerlijke handel voor alle boeren

Er moet dringend een eerlijk landbouwbeleid komen dat werkt voor boeren hier én elders in de wereld. Dat vinden wij samen met een coalitie van meer dan 70 NGO’s, boerenorganisaties, wetenschappers en bedrijven. Daarom dringen we hierop aan met een brandbrief aan de ministers van Landbouw en Handel en het manifest “Nederland kan met landbouwakkoord internationale voetafdruk verkleinen”. Wij roepen de overheid op: maak eerlijk landbouwbeleid dat goed is voor boer, dier, consument en het milieu.

Op dit moment is het Nederlandse landbouwbeleid te veel alleen op Nederland gericht. Dit terwijl we met onze intensieve landbouw zorgen voor een grote agrarische voetafdruk in het buitenland. De landbouw hier legt bijvoorbeeld beslag op gigantische hoeveelheden land elders in de wereld door de import van veevoer. Het wereldwijde landbouwmodel leidt op dit moment tot grote problemen in het mondiale Zuiden: ontbossing, landroof, waterschaarste, voedselonzekerheid… Maar die stem wordt nauwelijks gehoord, doordat de macht in de landbouwketen in handen is gekomen van een klein aantal partijen: leveranciers van zaden, pesticiden, kunstmest en veevoer, de retailers en handelaren in bulkproducten zoals graan, en hun financiers.

Gelijk speelveld boeren

In het nieuwe Landbouwakkoord van Nederland moet solidariteit met boeren in Nederland én elders in de wereld het uitgangspunt worden, door voedselzekerheid en behoud van biodiversiteit als startpunt te nemen. We willen dat kleinschalige boeren de ruimte krijgen en niet worden tegengewerkt door handelsverdragen. Nederlandse boeren moeten een gelijk speelveld krijgen via eerlijke en duurzame handelsverdragen, zodat ze beschermd zijn tegen de import van tegen lagere milieustandaarden geproduceerd voedsel. We roepen op om in het nieuwe landbouwakkoord afspraken te maken vanuit de noodzaak om het systeem te hervormen. De volgende handreikingen staan in het manifest:

  1. Zorg ervoor dat het nationaal landbouwakkoord zowel voor boeren binnen als buiten Nederland werkt, zonder negatieve impact op lokale voedselzekerheid.
  2.  Geef de reductie van de Nederlandse ecologische voetafdruk een centrale plek in het landbouwakkoord.
  3. Voer landbouwbeleid dat genderresponsief is en niemand achterlaat, in lijn met de Nederlandse doelstelling om Feministisch Buitenlandbeleid te voeren.
  4. Creëer via eerlijke en duurzame handelsverdragen een gelijk speelveld voor Nederlandse boeren; bescherm ze tegen de import van goedkoop, tegen lagere milieustandaarden geproduceerd voedsel.
  5. Garandeer via eerlijke en duurzame handelsverdragen dat de export van Nederlandse/ Europese producten de marktontwikkeling in landen in Afrika, Azië en Latijns Amerika niet langer schaadt.
  6.  Schaal de import af van agrarische grondstoffen met een enorme ecologische voetafdruk die niet voor directe consumptie bedoeld zijn als het ten koste gaat van de productie van voedsel op de plekken waar deze producten vandaan komen.
  7. Geef prioriteit aan de ontwikkeling van robuuste lokale voedselmarkten in het mondiale Zuiden met betaalbaar en gezond voedsel voor consumenten en maak het Nederlandse handelsbeleid daarop gericht.
  8. Prioriteer financieringen in het economisch- en klimaatweerbaarder maken van lokale voedselproductie systemen in landen in het mondiale Zuiden.

>> lees hier het manifest
>> download hier de brief aan de ministers