E-mailactie Stop Mercosur

E-mailactie Stop Mercosur

  • Eurocommissaris voor Handel, Cecilia Malmström

Geachte Commissaris Malmström,

De onderhandelingen over de vrijhandelsovereenkomst tussen de EU en het handelsblok Mercosur (Argentinië, Brazilië, Uruguay en Paraguay) zijn bijna afgerond. Ik maak me ernstig zorgen over deze mega-deal, aangezien dit een soortgelijke bedreiging zou vormen voor de consumenten, de volksgezondheid en het milieu als de handelsverdragen met de VS (TTIP) en Canada (CETA).

De overeenkomst tussen de EU en Mercosur bevat bijvoorbeeld bepalingen die het Europees voorzorgsbeginsel ondermijnen - een van de belangrijkste verworvenheden van de EU op het gebied van voedselveiligheid en gezondheidsnormen. De overeenkomst zou ook de democratische besluitvorming over wat er in onze supermarkt mag worden toegestaan (GMO-producten, bestrijdingsmiddelenresiduen, enz.) in gevaar kunnen brengen.

De EU biedt importquota’s aan voor rundvlees, pluimvee en suiker. Als gevolg daarvan zou het aandeel van producten uit de Mercosur-landen in de Europese levensmiddelenimport toenemen, met aanzienlijke gevolgen voor de landbouwsector, het milieu en de mensenrechten. Neem bijvoorbeeld een uitbreiding van de vleesproductie die zal leiden tot meer ontbossing, broeikasgasemissies en grondwaterverontreiniging. Inbreuken op de internationale arbeidsnormen in de landbouwsector, bijvoorbeeld op suikerrietplantages en sojaplantages, zijn al aan de orde van de dag en zullen waarschijnlijk nog vaker voorkomen.

Commissaris Malmström, onder geen beding mag deze overeenkomst tussen de EU en Mercosur in werking treden! Ik vraag u om een einde te maken aan deze handelsovereenkomst en alle andere handelsovereenkomsten die een grote bedreiging vormen voor de gezondheid en veiligheid van de consument.

Het handelsbeleid van de EU moet zich richten op de behoeften en rechten van mensen en onze planeet, niet op de belangen van multinationals.

Met vriendelijke groet,

image: iStock.com/Cecilie Arcurs

112684

handtekeningen. Heb jij al meegedaan?

Velden met een * zijn verplicht.

foodwatch gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Voor meer informatie over hoe wij uw persoonsgegevens beschermen verwijzen we naar ons privacystatement.