Nieuwsberichten 17.01.2020

Amsterdam, Rotterdam en Utrecht willen suikertaks

Dat veel producten te veel suikers bevatten weten we. En ook dat dit bijdraagt aan de obesitasepidemie. Maar wat doet de industrie hier aan? Belachelijk weinig! Daarom nemen steeds meer nationale overheden het heft in eigen hand en dwingen ze de industrie de hoeveelheid suikers te verlagen via een suikertaks. Foodwatch pleit al jaren voor zo'n prijsstijging van suiker. Het is te gek voor woorden dat de afgelopen decennia suiker amper in prijs is gestegen, terwijl gezonde alternatieven zoals groenten en fruit alsmaar duurder worden. 

Verschillende Nederlandse steden zoals Amsterdam, Rotterdam en Utrecht roepen inmiddels op tot een suikertaks. Toon het Ministerie dat wij dit ook willen en teken onze e-mailactie! Nog niet getekend? Teken nu!

Omgekeerde wereld

Suikerbommen en junkfood zijn goedkoop, terwijl groente en fruit duur zijn. De omgekeerde wereld, toch? Zeker omdat we in het geval van goedkope junkfood later de rekening dubbel en dwars terugkrijgen via dure ziekenhuisrekeningen. Met een suikertaks - een soort belasting op suikerhoudende producten - stijgt de prijs van onder meer suikerrijke frisdrank. Hierdoor kunnen producenten ons niet zomaar met bodemprijzen verleiden met al hun zoete troep. Als ze hun producten goedkoop willen aanprijzen in de winkel, zullen ze het suikergehalte moeten verlagen. Zo werd nog voordat de Britse suikertaks van kracht werd, door fabrikanten op jaarbasis 45 miljoen kilo suiker uit hun producten gehaald. Het kan dus wel!

De vervuiler betaalt

We willen niet dat de consument opdraait voor een belasting. Daarom moet de opbrengst van de suikertaks terugvloeien naar de consument. Van de opbrengsten wordt in Groot-Brittannië bijvoorbeeld een schoolprogramma betaald dat gericht is op gezondheid.

Wij voelen het meest voor het principe ‘de vervuiler betaalt’: wij willen dat bedrijven als Coca-Cola en PepsiCo mee betalen aan de schade die zij met hun ongezonde producten aanrichten. Nu dragen ze met hun ongezonde aanbod bij aan torenhoge zorgkosten. De zorgkosten gerelateerd aan ongezonde voeding in Nederland zijn maar liefst 6 miljard euro (cijfers uit 2018).

Laten we het omdraaien: de opbrengst van de suikertaks moet gestoken worden in een verlaging van de zorgpremie voor iedereen!

De industrie doet al genoeg (?!)

In Europa werkt de suikerlobby er hard aan om effectief beleid tegen te houden. Zelfs de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) waarschuwt over de niet aflatende lobby van bedrijven tegen een suikertaks. Volgens de industrie zelf doen ze al heel veel om suikerconsumptie aan te pakken, maar de praktijk wijst anders uit! Uit onderzoek van het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) blijkt dat de beloften van de voedingsindustrie amper tot suikerreductie leiden en dat de suikergehaltes niet significant dalen.              

Tijd voor een taks

Op dit moment hebben al 44 landen een suikertaks of een vergelijkbare belasting ingevoerd. Wordt Nederland nummer 45? Als het aan Amsterdam, Rotterdam en Utrecht ligt wel! De wethouders van deze drie steden roepen het kabinet op om maatregelen te nemen. Het lijkt erop dat de staatssecretaris van Volksgezondheid (Blokhuis) steeds meer open staat voor een suikertaks. Help mee hem te overtuigen! Teken onze actie vóór een suikertaks! 

E-mail ACTIE