Nieuwsberichten 06.10.2014

Overheid moet ingrijpen volgens Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid

De overheid moet ingrijpen om de bevolking gezonder te laten eten en het voedselsysteem te verduurzamen. Het is tijd voor 'voedselbeleid' in plaats van 'landbouwbeleid'. Dat is de conclusie van het rapport van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (hierna WRR), dat op donderdag 2 oktober is gepubliceerd. foodwatch is verheugd dat het belangrijkste adviesorgaan van de overheid een krachtig rapport heeft geschreven, waarin de noodzaak voor nieuw voedselbeleid duidelijk wordt neergezet. Download de samenvatting hier (PDF).

De overheid kan er niet meer omheen; ons eten is te zoet, te zout en te vet, er is sprake van een internationale obesitas-epidemie, consumenten worden aan teveel keurmerken blootgesteld, bacteriën worden antibioticaresistent, er is een toenemend risico van zoönosen (ziektes die van dier op mens over gaan) en er vindt uitputting plaats van hulpbronnen en landbouwgrond. Genoeg redenen om te grijpen, maar de overheid heeft de aanpak van deze problematiek tot nu toe voornamelijk aan de voedselindustrie zelf overgelaten.

Het rapport van de WRR stelt dat waar 'convenanten niet voldoende werken, wetgeving zinvol is.' foodwatch pleit al jaren voor strengere wetgeving voor voedselbedrijven. De zelfregulering waar de overheid zich achter verschuilt, werkt namelijk onvoldoende. Voedselverpakkingen staan nog steeds vol met onjuiste informatie en misleidende claims en logo's, mierzoete drankjes worden nog steeds richting de reeds te dikke jeugd gepromoot, de hoeveelheid zout in producten daalt slechts mondjesmaat en de voedselschandalen volgen elkaar in rap tempo op.

De voedselindustrie neemt zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid onvoldoende, stelt foodwatch. De consequenties daarvan ( o.a. obesitas, hart- en vaatziekten, diabetes, resulterend in stijgende zorgkosten) zijn zo zorgwekkend dat het simpelweg noodzakelijk is dat de overheid ingrijpt. Uiteraard zijn er bedrijven die een goed voorbeeld geven, maar om de voedselsector in zijn geheel in beweging te krijgen is er een 'level playing field' nodig. Wetgeving is daarvoor onmisbaar.

Daarnaast pleit de WRR voor een onafhankelijke instelling die eens in de vijf jaar het voedselbeleid evalueert, omdat de overheid moeite heeft om langetermijnbeleid te voeren. Ook daar sluit foodwatch zich volledig bij aan.

Staatssecretaris Dijksma heeft het rapport donderdag 2 oktober in ontvangst genomen en noemde het 'een belangrijk rapport', dat 'de juiste vragen stelt'. foodwatch houdt in de gaten wat de overheid met dit advies zal doen. Wordt vervolgd.

Aanbevelingen van de WRR

 • Landbouwbeleid moet veranderen in voedselbeleid
 • Eet en produceer minder zuivel en vlees
 • Voedselproductie moet duurzamer
 • Een onafhankelijke instantie moet het voedselbeleid evalueren
 • Vrijhandel mag niet verhinderen dat er eisen worden gesteld aan ecologische kanten van voedsel
 • Zet een rem op ongezond (zout, vet, gesuikerd) voedsel
 • Laat industrie en horeca jaarlijks rapporteren over zout, vet en suiker
 • Vervang het woud aan keurmerken door twee stoplichten: een voor duurzaamheid, een voor gezondheid
 • Mededingingsrecht mag afspraken over verduurzaming niet in de weg lopen
 • Grondstoffen moeten zoveel mogelijk worden teruggewonnen, vooral de meststof fosfaat
 • Kweken van insecten kan het afvalprobleem verminderen

Bron: WRR/Volkskrant