Nieuwsberichten 16.02.2015

Europees Parlement wil herkomstetikettering verwerkt vlees

Goed nieuws! Het Europees Parlement wil dat verwerkt vlees, zoals knakworsten of lasagne, in de toekomst voorzien moeten worden van een herkomstlabel. Nu is dat alleen zo voor sommige soorten vers vlees. De parlementsleden stemden woensdag 11 februari 2015 in Straatsburg met een overgrote meerderheid voor de resolutie. Inmiddels heeft de Partij van de Arbeid (PvdA) Kamervragen gesteld aan staatssecretaris Dijksma waarin wordt gevraagd of ze op Europees niveau wil aandringen om de resolutie om te zetten in daadwerkelijke wetgeving.

foodwatch bracht in december 2014 naar buiten dat het Europees Parlement al eerder aandrong op uitgebreide herkomstetikettering, maar dat dit niet is opgenomen in de nieuwe Europese etiketteringsregels die in december 2014 van kracht zijn geworden. Binnen de Europese Unie moet op dit moment alleen de herkomst worden gemeld voor vers rundvlees en rundvleesproducten. Deze regel geldt na het uitbreken van BSE in 2002. Vanaf april 2015 komt daar de verplichte herkomstetikettering bij voor onverwerkt vlees van varkens, schapen, geiten en gevogelte.

Vertrouwen herstellen

Uit onderzoek van de Europese Commissie onder Europese consumenten blijkt dat 90% van de ondervraagden herkomstetikettering voor verwerkt vlees belangrijk vindt. Het Parlement wil dat het vertrouwen van de consument in de voedselveiligheid weer hersteld wordt na recente schandalen met paardenvlees en ander voedsel. Uitgebreidere herkomstetikettering zou tot meer transparantie leiden en zo fraude tegengaan, aldus het Parlement. Met de aangenomen resolutie wordt er bij de Europese Commissie aangedrongen om de etikettering van de de herkomst van verwerkt vlees verplicht te stellen. De Commissie is echter niet verplicht dit voorstel om te zetten in wetgeving.

Oorsprong op het etiket, geen oplossing fraude

foodwatch is het eens met het Europees Parlement dat herkomstetikettering voor verwerkt vlees tot meer transparantie zou leiden, maar stelt dat dit niet de oplossing voor fraude zal zijn. Deze maatregel kan een toekomstig (paarden)vleesschandaal namelijk niet voorkomen. Gedurende het paardenvleesschandaal was herkomstetikettering van rundvlees namelijk verplicht, maar toch vond er grootschalige fraude plaats. Dat viel niet van het etiket af te lezen. Het paardenvlees stond simpelweg niet op het etiket. Herkomstetikettering moet daarom niet de enige maatregel zijn tegen voedselfraude.

foodwatch pleit voor strengere controles

foodwatch wil dat naast herkomstetikettering concrete en onverwachte controles uitgevoerd worden en dat er hoge boetes ingesteld worden die in verhouding staan met de gemaakte winst. Daarnaast moeten voedselproducenten én verkopers aansprakelijk worden gemaakt voor alle voorgaande schakels in de productieketen.

De kamervragen van de PvdA zijn hier terug te lezen.