Nieuwsberichten 02.07.2020

EU Ombudsman: definitieve uitspraak over klacht Coca-Cola sponsoring

Klacht foodwatch werpt vruchten af

In juni 2019 opende foodwatch een klacht tegen de Raad van de Europese Unie, nadat het Roemeense EU-voorzitterschap Coca-Cola als "premium partner" had. Foodwatch stelde dat er een einde moet komen aan dit flagrante 'kopen van invloed'. De voedselwaakhond eist hierbij duidelijke regels voor toekomstige voorzitterschappen. Op 29 juni 2020 gaf de Ombudsman, Emily O'Reilly, haar definitieve mening over de klacht die door foodwatch werd geopend en sloot de zaak. 

In de conclusie van haar drie pagina's tellende document, waarin de belangrijkste aspecten van de klacht worden belicht, zegt zij:

"De Raad van de EU heeft de aanbeveling van de Ombudsman over de richtsnoeren voor de lidstaten met betrekking tot de kwestie van de sponsoring van het voorzitterschap aanvaard. De Ombudsman dringt er bij de Raad op aan om deze kwestie onverwijld op te volgen".

foodwatch is verheugd dat de EU-ombudsman er op aandringt om sponsoring bij EU-voorzitterschappen aan te pakken, om reputatierisico's voor de EU te beperken. Het besluit komt een jaar nadat foodwatch kritiek gaf op de commerciële sponsoring van het Roemeense voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie. De uitspraak is een goed beging van duidelijke richtlijnen voor lidstaten met betrekking tot sponsoring: sponsoring door bedrijven, in welke vorm dan ook, hoort niet thuis bij EU-instellingen.

Als er in dit stadium halve maatregelen worden genomen, wordt de kans op verandering gemist. De EU moet af van ondoorzichtige deals en bedrijven mogen niet langer in staat gesteld worden om invloed te kopen. Transparantie is hierbij cruciaal.

Thilo Bode, uitvoerend directeur foodwatch international:
"De kwestie is niet gesloten voor foodwatch totdat er regels zijn om te voorkomen dat bedrijven invloed bij onze politici en besluitvormers kopen. Sponsoring van het EU-voorzitterschap is één dimensie. Maar zoals in een gemeenschappelijke verklaring wordt benadrukt - die foodwatch samen met meer dan 50 andere NGO's heeft ondertekend - zijn de kwesties breder dan dit. Het besluit van de Ombudsman is een stap in de goede richting, maar er is nog een lange weg te gaan."

LEES MEER!